Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1988, Tom 32, Numer 8-9(368-369)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie zmian w uregulowaniu spółek handlowych w Polsce Józef Okolski s. 1-9
Z problematyki dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 10-26
Ekspektatywa nabycia spółdzielczego prawa do lokalu a ustanie wspólności majątkowej Krystyna Krzekotowska s. 26-37
Zabezpieczenie roszczeń jako forma tymczasowej ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym Michał Iżykowski s. 38-49
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego Stefan Płażek Zbigniew Salamon s. 49-60
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego Zdzisław Krzemiński s. 69-75
Wina w ustawie o nieletnich Edward Szwedek s. 75-86
Karna odpowiedzialność nauczającego kierowania pojazdem mechanicznym (instruktora) Stanisław Nuszel s. 86-89
Dobrowolne poddanie się karze (art. 196-199 u.k.s.) w praktyce : (kilka uwag) Henryk Szczurek s. 89-95
Istota postępowania o wydanie wyroku łącznego Zbigniew Kwiatkowski s. 95-102
Palestra lubelska u progu niepodległości Ferdynand Rymarz s. 102-111
Pytania i odpowiedzi prawne Zbigniew Salamon s. 111-114
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 114-115
Jeszcze o wychowawczej roli wymiaru sprawiedliwości Karol Pędowski s. 115-121
"Kryminologia i polityka kryminalna", Denis Szabo, Warszawa 1987 : [recenzja] Jan Waszczyński Denis Szabo (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Psychologia kobiety", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Stulecie krakowskich detektywów", Jan Widacki, Warszawa 1987 : [recenzja] Jerzy Konieczny Jan Widacki (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Doroczne zebranie plenarne Ośrodka Badawczego Adwokatury Wiesław Łukawski s. 131
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1986 r. II CR 362 s. 132-136
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1987 r. III KZ 140 Leszek Sługocki s. 137-143
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 18 marca 1986 r. SA/Lu - 549 s. 144-145
Glosa do powyższgo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego — Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie - z dnia 18.111.1986 r. Krzysztof Stefaniuk s. 145-153
Prasa o adwokaturze s. 153-160
Organizacja adwokatury angielskiej Wojciech Babicki s. 160-173
Sprostowanie s. 173
Komunikat s. 173-174