Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Palestra
1988, Tom 32, Numer 10(370)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[List do Ministra Sprawiedliwości] Kazimierz Łojewski s. 1
Jeszcze o Tajnym Wydziale Prawa 1940-1944 słów kilka Zdzisław Krzemiński s. 2-6
Przysposobienie obywateli polskich przez cudzoziemców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Bogusława Gnela s. 6-21
Kilka uwag o zasądzeniu odpowiedniej sumy na rzecz PCK na tle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 26.VI.1985 r. Bogudar Kordasiewicz s. 21-31
Rozliczenia majątkowe konkubentów Mirosław Nazar s. 31-43
Podstawy prawne zachodnich inwestycji w PRL Klaus-Jürgen Kuss Elżbieta Suchocka (tłum.) s. 44-60
Problematyka kontratypów przy przestępstwach nieumyślnych Andrzej Wąsek s. 61-71
Zmuszanie z art. 167 k.k. w związku z innymi przestępstwami Mirosław Surkont s. 71-77
Jeszcze o odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata i zespołu adwokackiego Andrzej Zieliński s. 77-81
Pytania i odpowiedzi prawne Lesław Myczkowski s. 81-84
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 84-85
Wizyta Prezesa NRA u Prokuratora Peneralnego PRL J. K. s. 86
Wytyczne nr 6 Józef Żyta s. 86-89
Wytyczne nr 5 Józef Żyta s. 89-90
Palący problem s. 90
[List Rzecznika Praw Obywatelskich] Ewa Łętowska s. 91-92
[List Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej] Kazimierz Łojewski s. 93
[List Rzecznika Praw Obywatelskich] Ewa Łętowska s. 94
"Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników", Marek Lubelski, Jan M. Stanik, Leon Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Leszczyński Marek Lubelski (aut. dzieła rec.) Jan M. Stanik (aut. dzieła rec.) Leon Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 94-102
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) : (LXXXI) Roman Łyczywek s. 102-103
Uchwały Prezydium NRA s. 104
Sprawozdanie z realizacji V Studium Wymowy dla studentów III i IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzonego przez Ośrodek Badawczy Adwokatury przy NRA przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji UW, w okresie od 9 marca do 6 maja 1988 r. H. Pieliński s. 104-105
[List Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UW] Tadeusz Ereciński s. 105-106
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 106-113
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17.IX.1986 r. IV CR 236 Stanisław Rudnicki s. 114-117
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1987 r. VI KZP 6 Lech K. Paprzycki s. 118-123
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1987 r. VI KZP 19 Leszek Sługocki s. 123-126
Prasa o adwokaturze J. K. s. 126-137
Kronika : nominacje profesorskie w dziedzinie nauk prawnych E. M. s. 137-138
Kronika : sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Zbigniew Czerski s. 138-140
Kronika : wizyta u prezesa Zachodnioberlińskiej Izby Adwokackiej J. Krzaczek s. 140-141
Kronika : sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Moskwie na międzynarodowym Seminarium International Bar Association i Stowarzyszenia Prawników ZSRR s. 141
Kronika : z życia izb adwokackich S. K. A. K. Stanisław Szufel Józef Łukasiewicz s. 142-151
Sprawozdanie z X Mistrzostw Tenisowych Adwokatury Stanisław Rymar s. 151-153
Rzecznik Praw Obywatelskich : jego cele i zadania s. 154-157
Sprostowanie s. 157
Komunikat s. 158