Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1988, Tom 32, Numer 11-12(371-372)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Przedmowa] Janusz Krzaczek s. 2
Siedemdziesiąt lat adwokatury Kazimierz Łojewski s. 3-5
Adwokatura a ochrona praw i wolności obywatelskich Kazimierz Łojewski s. 8-15
Adwokatura w strukturze politycznej państwa Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 15-19
Organizacja adwokatury w latach 1918-1988 Edmund Mazur s. 20-41
Regulacje prawne ustroju adwokatury polskiej w latach 1918-1988 Andrzej Bąkowski s. 41-59
Adwokatura polska w latach 1918-1939 Zdzisław Krzemiński s. 59-75
Adwokatura polska podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Witold Bayer s. 75-87
Adwokatura polska w latach 1944-1988 Franciszek Sadurski s. 87-102
Zarys historii procesów politycznych w Polsce (1918-1988) Roman Łyczywek s. 103-133
O etyce adwokackiej w praktyce : raz jeszcze Henryk Szczurek s. 133-143
Immunitet adwokacki Zbigniew Czerski s. 144-150
Ośrodek Badawczy Adwokatury Wiesław Łukawski s. 150-156
Tabele statystyczne Edmund Mazur s. 157-164