Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1989, Tom 33, Numer 1(373)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Kolegium Redakcyjnego Zbigniew Banaszczyk Ryszard Kalisz Wiesław Kosórkiewicz Jerzy Naumann Grzegorz Zuchowcz s. 1
Biznesmen czy spolegliwy opiekun? (dyskusja) Stanisław Mikke Jerzy Naumann K. Piesiewicz E. Pruchniewicz S. Zabłocki Grzegorz Zuchowicz s. 2-12
Wybrane zagadnienia z pogranicza postępowania wewnątrzspółdzielczego i sądowego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 12-27
Praca w gospodarstwie rolnym jako przesłanka szczególnej zdolności do nabycia własności nieruchomości rolnej Bolesław Banaszkiewicz Andrzej Pięta s. 27-38
Z problematyki rewizji nadzwyczajnej w postępowaniu cywilnym opartej na zarzucie naruszenia interesu PRL : (zagadnienia wybrane) Elżbieta Skowrońska s. 39-53
Z zagadnień typizacji przestępstw w prawie karnym europejskich państw socjalistycznych Krzysztof Rastawicki s. 53-63
Wypadek drogowy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Kazimierz J. Pawelec s. 64-79
Aplikacja w palestrze staropolskiej Andrzej Tomaszek s. 79-94
Rozmowa z adwokatem Hanną Stypułkowską-Goutierre Stanisław Mikke Hanna Stypułkowską-Goutierre s. 94-99
Aplikacja adwokacka w założeniach i praktyce : (dyskusja) Ryszard Kalisz Lesław Kostórkiewicz Marcin Smoczyński Ewa Stawicka Jacek Trela Leszek Zgódka s. 100-105
Przemówienie sądowe przed SN w sprawie zabójstwa otwockiego taksówkarza Andrzej Tomaszewski s. 106-118
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1986 r. II CR 36 Zbigniew Banaszczyk s. 118-121
Uchwały Prezydium NRA s. 121-123
Wydanie I tomu "Rocznika" s. 123-124
Wyniki konkursu na utwór literacki rozpisanego przez Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy w 1987 r. Wiesław Łukawski s. 124-125
Prasa o adwokaturze E. M. s. 125-134
Kronika : odznaczenie państwowe dla członków adwokatury i pracowników administracyjnych samorządu adwokackiego s. 134-136
Kronika : nadanie Złotej Odznaki "Adwokatura PRL" s. 136
Kronika : dar adwokatury francuskiej s. 137
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kronika : wizyta prof. dra Pedro R. Davida E. M. s. 137
Kronika : informacja o piśmie Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie poprawienia warunków lokalowych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego s. 137-138
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Jan Górny Marek Jagielski Miłosz Jamny Stanisław Janikowski Zbigniew Jędrzejowski A. K. Leon Kasperski Lucjan Ostrowski Karol Pędowski Ferdynand Rymarz Henryk Szczurek s. 139-161
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego Adwokatów po Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim Andrzej Kozielski s. 162-163
VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Wojciech Krzysztoporski s. 163-64
V Ogólnopolski Bieg Przełajowy Adwokatów Stanisław Rymar s. 164-165
Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu d Stanisław Rymar s. 165
Listy do Redakcji Mieczysław Jurkiewicz Krzysztof Poklewski-Koziełł s. 166-168
Sprostowania s. 168-169
Komunikat s. 170