Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1989, Tom 33, Numer 4(376)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemdziesięciolecie niepodległej adwokatury polskiej Janusz Krzaczek Kazimierz Secomski Kazimierz Łojewski Roman Łyczywek s. 1-15
Lista osób odznaczonych Medalem 70-lecia Adwokatury Polskiej na podstawie uchwał Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19.X., 9.XI., 23.XI. i 9.XII.1988 r. s. 15-19
Małżonek wyłącznie winny - zakres pojęcia i zastosowanie (art. 56 § 3 k.r.o.) Leszek Zgódka s. 19-25
Egzekucja na rzecz wierzycieli zamieszkałych za granicą Zbigniew Szczurek s. 25-43
Postępowanie likwidacyjne w sprawach gospodarczych a dopuszczalność drogi sądowej : (wybrane zagadnienia) Janusz Mazurek Jerzy Sieklucki s. 44-57
Orzekanie o przepadku poręczenia majątkowego zastosowanego jako środek zapobiegawczy Andrzej Bulsiewicz s. 58-72
Katastrofa w ruchu lądowym i sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Kazimierz J. Pawelec s. 73-86
Mecenas Stanisław Janczewski Zdzisław Krzemiński s. 86-89
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 90-92
Wspomnienie pośmiertne : adw. Józef Lipiec 1923-1988 Zbigniew Jędrzejewski s. 93-96
Jerzy Korycki - "Edigey" (1913-1983) Leszek Sługocki s. 96-98
"Teorie kryminologiczne", Krystyna Ostrowska, Dobrochna Wójcik, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Krystyna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Dobrochna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 99-103
"Kodeks karny - Komentarz", T: 1-2, J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Warszawa 1987 : [recenzja] Maciej Tarnawski J. Bafia (aut. dzieła rec.) K. Mioduski (aut. dzieła rec.) M. Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 103-107
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) : LXXXIl Roman Łyczywek s. 107-108
Uchwały Prezydium NRA s. 108
Z prac Prezydium NRA s. 108
Uwag kilka w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1987 r. VI KZP 38 Leszek Sługocki s. 109-110
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1987 roku V KRN 8 Włodzimierz Wróbel s. 111-115
Prasa o adwokaturze E. M. s. 115-120
Kronika : nominacje profesorskie adwokatów w dziedzinie nauk prawnych s. 120
Kronika : staż aplikantów polskich we Francji s. 120
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Janina Horbatowska Stefan Kosiński Ferdynand Rymarz s. 121-126
Organizacja adwokatury i adwokaci w Finlandii Erkki-Juhani Taipale Alicja Kowalska (tłum.) s. 127-132
O lepszy start dla adwokatury Robert Johnson Monika Skibińska (tłum.) s. 132-135
Informacje s. 135-136
Sprostowanie s. 136