Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Palestra
1989, Tom 33, Numer 5-7(377-379)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskutujemy o procesach politycznych : (część I) Kazimierz Kalinowski Henryk Pieliński s. 1-16
Adwokaci w służbie Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945) Włodzimierz Rosłoniec s. 16-34
Pozytywne strony art. 24 ustawy o działalności gospodarczej Wiesław Łukawski Ksawery Łukawski s. 34-37
Nowe dylematy Edmund Mazur s. 37-42
Nowa sytuacja w adwokaturze Leszek Sługocki s. 42-47
Zastępstwo procesowe w kontekście ustawy o działalności gospodarczej, przepisów proceduralnych i innych Andrzej Warfołomiejew s. 47-51
Ewolucja i ocena prawnych podstaw funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości Artur Romanowski s. 51-63
Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty Adam Szpunar s. 64-77
Przymus adwokacki a obowiązek wykonania przez adwokata czynności procesowej na żądanie oskarżonego Andrzej Murzynowski s. 78-80
Prawo do milczenia Kazimierz Ostrowski s. 80-83
Filozofia prawa karnego z punktu widzenia nauki Kościoła Jan Widacki s. 83-99
Proces o zabójstwo ministra Bronisława Pierackiego przed warszawskim Sądem Okręgowym Stanisław Rakowski s. 99-107
Miscellanea karno-procesowe : drugie dno art. 2 § 1 k.p.k. Roman Łyczywek s. 107-108
Krajowa Rada Narodowa : (fragment wspomnień) Jan Sajdak s. 108-112
Muzeum Adwokata w Paryżu Kazimierz Askanas s. 112-113
Nieusuwalność sędziów i problemy z tym związane : (de lege ferenda) Karol Pędowski s. 113-117
Adwokaci w pracy Grzegorza Mazura Zdzisław Krzemiński Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 117-120
Uwagi prawnika dotyczące pracy Aleksandra B. Skotnickiego i Wacława Kornaszewskiego Juliusz Leszczyński Wacław Kornaszewski (aut. dzieła rec.) Aleksander B. Skotnicki (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Seksuologia sądowa", Zbigniew Lew Starowicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Aleksander Chmiel Zbigniew Lew Starowicz (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 128-130
VIII doroczne zebranie członków Klubu Adwokatów Pisarzy Alfred Dreszer s. 130-132
Powstanie studium komputerowego Wiesław Łukawski s. 132
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 133-142
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1987 r. III CRN 50 Andrzej Marcinkowski s. 142-145
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) z dnia 29 stycznia 1988 r. II UR 1 Sławomir Dalka s. 145-149
Prasa o adwokaturze E. M. s. 150-169
Kronika : działalność publiczna adwokatury w Sejmie i Senacie PRL s. 170-171
Kronika : udział adwokatów w obradach "okrągłego stołu" s. 171
Kronika : Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego s. 172
Kronika : z życia izb adwokackich Stanisław Afenda Stefan Kosiński s. 172-176
Sprawozdanie z XI Mistrzostw Narciarskich Adwokatury Stanisław Rymar s. 176-178
Adwokat a prawo rodzinne w RFN Maria Krzekotowska s. 178-181
Listy do Redakcji s. 181
Oświadczenia Maria Budzanowska s. 182-186
Komunikaty s. 187-189
Sprostowanie s. 189