Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1990, Tom 34, Numer 6-7(390-391)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Musimy przetrwać Maciej Bednarkiewicz Stanisław Mikke s. 3-12
Propozycje zmian prawa lokalowego Jan Czerwiakowski s. 13-21
Wybitni adwokaci : Stanisław Afenda s. 22-45
Powództwo o uznanie niegodności przejęcia gospodarstwa rolnego Stanisław Flasiński s. 46-49
Giełda samochodowa a art. 169 kodeksu cywilnego Maria Wilke s. 50-58
Jak nie rejestrować spółek Jan Szachułowicz s. 59-64
"Proces" szesnastu : Uchwała Nr 7 s. 65
"Proces" szesnastu : adwokat Zbigniew Stypułkowski Zdzisław Krzemiński s. 65-66
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 1987 r. (III SA 496 Bogumił Brzeziński Marek Kalinowski s. 67-70
O zakazie adwokackiej reklamy : (u nas i w świecie) Zdzisław Krzemiński s. 70-74
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 75
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 76
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 76-77
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 77-78
Kronika adwokatury : varia s. 78-79
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 79
Kronika adwokatury : sprawozdanie z działalności Muzeum Adwokatury Polskiej (okres listopad 1988 - marzec 1990) Andrzej Stoga s. 79-80