Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1990, Tom 34, Numer 8-9(392-393)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Adamem Strzemboszem rozmawia Czesław Jaworski Czesław Jaworski Adam Strzembosz s. 3-10
Przeciwko pośpiesznej kodyfikacji karnej Janusz Kochanowski s. 11-18
Negatywny wpływ marksizmu na polską naukę prawa karnego Władysław Mącior s. 19-26
Dyskutujemy o procesach politycznych : (część III) Henryk Pieliński s. 27-33
Postscriptum s. 33
Zmiany w prawie dewizowym Eugenia Fojcik-Mastalska s. 34-40
Zasada kontradyktoryjności w praktyce sądów karnych Wacław Mendys s. 41-44
Prawo do obrony w reformowanym prawie wykroczeń Tomasz Grzegorczyk s. 45-53
To trzeba wiedzieć Stanisław Mikke s. 54
Krytyczna ocena ekspertyzy daktyloskopijnej Jan Jarosz Janusz Trześniowski s. 55-59
Art. 10 § 3 k.k., a ustawa amnestyjna z 1989 roku Roman Łyczywek s. 60
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1986 r. V KRN 262 Leszek Sługocki s. 61-66
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1990 r. V KZP 13 Leszek Sługocki s. 67-71
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 72
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 73
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje Stanisław Rymar s. 73
Sprostowanie s. 73
"Teoria dowodów sądowych w świetle modelu cybernetyczno-prawnego", Andrzej Kisza, Warszawa 1986 : [recenzja] Marian Cieślak Andrzej Kisza (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Die Strafbarheit des Verteidigers. Eine systematische Darstellung der Beistandspflicht und ihre Grenzen", W. Beulke, Heidelberg 1989 : [recenzja] Andrzej Wąsek W. Beulke (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Votum separatum Jarosław Jezierski s. 81
Język prawniczy w USA Andrzej Kisza s. 82-84
Szpalty pamięci : adw. Stanisław Petrusewicz 1902-1989 Ludwik Rostworowski s. 85-86