Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1990, Tom 34, Numer 10(394)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi, zarzuty, refleksje : w sprawie adwokatury polskiej Czesław Jaworski s. 3-14
Adwokatura na wokandzie parlamentu : od Redakcji s. 14
Wystąpienie posła Macieja Bednarkiewicza Maciej Bednarkiewicz s. 15-19
Projekt zmiany ustawy Prawo o adwokaturze s. 20-27
Wystąpienie posła Józefa Zycha Józef Zych s. 28-31
Projekt nowej ustawy Prawo o adwokaturze s. 32-50
Projekt zmiany ustawy o radcach prawnych s. 51-60
Poselska debata Szczepan Balicki Maciej Bednarkiewicz Andrzej Bratkowski Teresa Dobielińska-Eliszewska Anna Dynowska Krystyna Grzęda Wiesław Kaczmarek Andrzej Kern Teresa Liszcz Edward Nowak Jerzy Pietkiewicz Miron Pomirski Edward Rzepka Jadwiga Skórzewska Wojciech Solarewicz Jan Szymański Janusz Szymański Eugeniusz Ujas Kazimierz Ujazdowski s. 61-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pismo Naczelnej Rady Adwokackiej z 17 października 1990 r. Maciej Bednarkiewicz s. 83
Pismo przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości posła Józefa Zycha z 30 października 1990 r. Józef Zych s. 84
Pismo Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 listopada 1990 r. Maciej Bednarkiewicz s. 85
Uchwała Prezydium NRA z 7 listopada 1990 r. s. 86
Zjazd Adwokatury w Poznaniu z 3-4 stycznia 1981 r. s. 87-92
I Zjazd Adwokatury z 1-2-3 października 1983 r. s. 93-94
Uchwała nr 7 (Uchwała Główna) Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 3 października 1983 r. s. 94-96
Uchwała nr 8 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 3 października 1983 r. s. 96-97
Dzieje tych uchwał s. 98-103
Rewizja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości z 23 listopada 1989 r. Józef Musioł s. 104-106
Wystąpienia niektórych adwokatów w dyskusji zjazdowej P. Andrzejewski Z. Krzemiński L. Piotrowski A. Rozmarynowicz A. Skowrońska s. 107-116
II Zjazd Adwokatury z 22-23 listopada 1986 r. s. 117-120
III Krajowy Zjazd Adwokatury z 24-25 listopada 1989 r. s. 121-123
Uchwała Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Adwokatów Polskich podjęta w dniu 9.XI.1990 r. Mirosław Olczyk s. 124-125
Stanowisko Koła Seniorów przy ORA w Warszawie w sprawie nowelizacji prawa o adwokaturze wyrażone na posiedzeniu odbytym 14 listopada 1990 r. Zdzisław Krzemiński s. 126-130
Projekt uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie s. 130-133
Uchwała Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich z dnia 17 listopada 1990 r. w sprawie wykonywania w RP zawodów : adwokata i radcy prawnego s. 134
Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie poselskiego projektu ustawy Prawo o adwokaturze - przedstawione Komisji Sprawiedliwości Sejmu RP s. 135-136
Fragment protokołu posiedzenia Prezydium NRA z dnia 21 listopada 1990 r. s. 137
Quo vadis, justitia? Lucjan Ostrowski s. 138