Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1990, Tom 34, Numer 11-12(395-396)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak statystyczny Kowalski może kupić (sprzedać) waluty obce Stanisław Zabłocki s. 3-6
Słów kilka o postępowaniu dyscyplinarnym Stanisław Śniechórski s. 7-8
Spółdzielcze mieszkania : (część I) Wiktor E. Łyszczak s. 9-15
Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym : (wybrane zagadnienia) Andrzej Grzegorz Harla s. 16-20
Akcja prewencyjna o ochronę środowiska Rafał Kasprzyk s. 21-28
Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w sporach o roszczenia ze stosunku pracy Krzysztof Wojciech Baran s. 29-37
Pozaidentyfikacyjne badania grafologiczne i możliwości ich procesowego wykorzystania Marek Legień s. 38-43
Samowolne wydalenie się oskarżonego (art. 323 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 44-45
Pytania i odpowiedzi prawne Zdzisław Krzemiński s. 46-47
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9 listopada 1988 r. III CZP 92 Andrzej Szumański s. 48-52
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 maja 1989 roku V KZP 9 Leszek Sługocki s. 53-55
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 1989 r. : (SA - P 1415/88 i SA - P 175 Andrzej Zieliński s. 56-58
ORrzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w N. z dnia 14 maja 1990 r. SD 4 s. 59-60
Glosa do wymienionego wyżej orzeczenia z dnia 14.V.1990 r. w sprawie SD 4 Zdzisław Klein s. 60-61
Informacje o glosach w sprawach karnych opublikowanych w różnych czasopismach prawniczych w okresie styczeń-wrzesień 1990 r. s. 62-64
"Więc pijmy przyjacielu", Alfred Dreszer, [Łódź 1989] : [recenzja] Karol Pędowski Alfred Dreszer (aut. dzieła rec.) s. 65
"Zatrzymanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego", Ryszard A. Stefański, Warszawa 1990 : [recenzja] Wojciech Kotowski Ryszard A. Stefański (aut. dzieła rec.) s. 66-68
"The Lawyer's Guide to writing well", Tom Goldstein, Jethro K. Lieberman, Nowy Jork 1989 : [recenzja] Andrzej Kisza Tom Goldstein (aut. dzieła rec.) Jethro K. Lieberman (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Usuwanie białych plam Zdzisław Krzemiński s. 71-72
Rok 1993 - rokiem narodzin nowoczesnej adwokatury Raoul Cagnani Ewa Wołodkiewicz-Jacyna (tłum.) s. 73-74
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 75
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 76-77
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 78-80
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 80
Kronika adwokatury : varia s. 81
Informacja dziekana ORA w Krakowie Marian Anczyk s. 82
Szpalty pamięci : adwokat Zygmunt Deczyński 1904-1990 Alfred Dreszer s. 83
Szpalty pamięci : adwokat dr Stanisław Jagusz 1902-1990 Karol Pędowski s. 84
Szpalty pamięci : adwokat Stanisław Kmera 1903-1990 Leon Kasperski s. 85
Szpalty pamięci : adwokat Franciszek Kończa 1919-1990 Anatoliusz Walicki s. 86