Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1991, Tom 35, Numer 3-4(399-400)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ujawnią się nowe problemy Stanisław Mikke Marek A. Nowicki s. 3-9
Kilka uwag o tzw. przestępstwach z zapomnienia Aleksander Chmiel s. 10-14
Rozważania o szkoleniu aplikantów adwokackich Andrzej Marcinkowski s. 15-17
"Adopcja zagraniczna" w świetle Konwencji Praw Dziecka Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 18-26
Szczególne wypadki dopuszczalności zażalenia w postępowaniu cywilnym Bogdan Bladowski s. 27-31
Podwyższenie kapitału w spółkach kapitałowych Rafał Kasprzyk s. 32-39
List otwarty! Zdzisław Krzemiński s. 40-43
praObrońca a okazanie Józef Wójcikiewicz s. 44-46
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 47-48
Zbiór Zasad Dotyczących Ochrony Osób Aresztowanych lub Uwięzionych : (przyjęty Uchwałą Nr 43 s. 49-57
"Verbraucherprozessrecht. Verfahrensrechtliche Gewährleistung des Verbraucherschutzes", Harald Koch, Heidelberg 1990 : [recenzja] Krzysztof Knoppek Harald Koch (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 października 1987 r. I CR-209 Lesław Myczkowski s. 61-63
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 września 1987 r. III ARN 19 Grzegorz Borkowski s. 64-69
Glosa do Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 1989 r. SA/Ka 531 Leszek Sługocki s. 70-72
"Skazane na zagładę", Roman Hrabar, Katowice 1989 : [recenzja] Michał Herman Roman Hrabar (aut. dzieła rec.) s. 73-75
Ważne przesłanie nie tylko do rządów Marek Nowicki s. 76-78
Adwokatura na wokandzie Parlamentu s. 79
Prawo do obrony Maciej Dubois s. 79-80
Prawa człowieka Maciej Dubois s. 81-82
Omówienie struktur obsługi prawnej w Europie Zachodniej Zdzisław Krzemiński s. 82-83
Zestawienie podstawowych różnic w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji adwokatów i radców prawnych Aleksander Kiwerski s. 83-86
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 87
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 87-90
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 90-91
Kronika adwokatury : varia s. 92
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 93
Szpalty pamięci : adw. Karol Kowalewski (1906-1989) Stanisław Dembiak s. 94-95
Problemy ordynacji wyborczej Karol Pędowski s. 96-97
W sprawie wypowiedzi Pani Posłanki Stanisław Śniechórski s. 98-99