Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1991, Tom 35, Numer 5-7(401-403)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z ministrem RP Delegatury Rządu na Kraj; sędzią, adwokatem, działaczem społecznym i politycznym, jednym z "szesnastu", pisarzem i tłumaczem literatury pięknej, Adamem Bieniem - rozmawia Czesław Jaworski Adam Bień Czesław Jaworski s. 3-17
Polski ślad Stanisław Mikke s. 18-19
Wykładnia norm o przysposobieniu w świetle Konwencji Praw Dziecka Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 20-27
Przynależność odsetek od wkładów oszczędnościowych do majątków małżonków Andrzej Dyoniak s. 28-30
Postępowanie sądowe w sprawach antymonopolowych Andrzej Grzegorz Harla s. 31-41
Czy dobre prawo odbiera chleb adwokatom? Krzysztof Dybowski s. 42-45
Fundacja Edmund Mazur s. 46-55
Rachunek retrospektywny a rzeczywistość Halina Calińska Wojciech Gubała s. 56-58
Adwokatura na Ukrainie w okresie przebudowy systemu prawnego Aleksander Światockij s. 59-62
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r. III CZ 68 Andrzej Zieliński s. 63-66
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 1989 r. IV KR 98 Zbigniew Kwiatkowski s. 67-71
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 listopada 1990 r. V KZP 28 Jan Waszczyński s. 72-73
"Psychologia zeznań świadków", Friedrich Arntzen, Warszawa 1989 : [recenzja] Roman Łyczywek Friedrich Arntzen (aut. dzieła rec.) s. 74-76
"Prawo skarbowe", Feliks Prusak, Witold Świda, Warszawa 1989 : [recenzja] Aleksander Chmiel Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) Witold Świda (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Adwokatura na wokandzie Parlamentu Piotr Borowski Kazimierz Korzan Michał Kulesza Kazimierz Małecki Janusz Mordwiłło Mieczysław Sawczuk Jacek Sobczak Andrzej Sylwestrzak s. 79-100
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 101
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej s. 101-109
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 109-111
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 111-112
Szpalty pamięci : adwokat Jędrzej Wiśniowiecki (1926-1990) Leon Kasperski s. 113-114
Listy do Redakcji : [list dotyczy listu p. Jerzego Nowakowskiego w sprawie tzw. procesów politycznych, ogłoszonego w "Palestrze" z 1991 r. nr 1-2, s. 109] Henryk Pieliński s. 115-116
Uwagi w związku z otwartym listem do Ministra Sprawiedliwości adw. dr Zdzisława Krzemińskiego w sprawie procedury cywilnej Władysław Siedlecki s. 117-120
Konkurencja w adwokaturze Lucjan Ostrowski s. 121-123
Komunikaty s. 124