Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1991, Tom 35, Numer 8-9(404-405)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura a prawa człowieka Marek A. Nowicki s. 3-4
Daleki od doskonałości : (dyskusja redakcyjna nad projektem kodeksu karnego) Czesław Jaworski Krzysztof Piesiewicz Genowefa Rejman Leszek Sługocki s. 5-23
Prawo policyjne : głos w dyskusji Jan Caban s. 24-26
Spółdzielcze mieszkania : (część II) Wiktor Łyszczak s. 27-37
Zdolność upadłościowa w świetle noweli z dnia 24 lutego 1990 r. Andrzej Grzegorz Harla s. 38-41
Międzynarodowa ochrona praw człowieka a działalność policji Zdzisław Galicki s. 42-47
Czy, kogo i jak należy uczyć wymowy? Roman Łyczywek s. 48-55
Nowy "Patronat" Karol Pędowski s. 56-58
Prawne aspekty transplantacji nerek : wnioski de lege ferenda Ferdynand Rymarz s. 59-63
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [3] Witold Wołodkiewicz s. 64-65
Ograniczenie postępowania dowodowego (art. 333 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 66-67
K.P.(z)K. Stanisław Zabłocki s. 68-73
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 1990 r. III CZP 38 Zdzisław Krzemiński s. 74-77
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 1990 r. II CR 405 Andrzej Zieliński s. 78-80
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1989 r. I KR 171 Leszek Sługocki s. 81-84
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 stycznia 1991 r. II AKr 21 Waldemar Smardzewski s. 85-88
"Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym", Andrzej Bulsiewicz, Toruń 1991 : [recenzja] Romuald Kmiecik Andrzej Bulsiewicz (aut. dzieła rec.) s. 89-94
Jak to robią Amerykanie? Marek A. Nowicki s. 95-99
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatury E. M. s. 100
Kronika adwokatury : varia s. 100
Szpalty pamięci : adwokat Jerzy Szyperski (1911-1991) Leon Kasperski s. 101-102
Szpalty pamięci : adwokat Witold Kotowski (1899-1988) Leszek Sługocki s. 103-105
W sprawie pewnej tablicy Stanisław Śniechórski s. 106
Komunikaty s. 107