Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1991, Tom 35, Numer 10(406)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd zawodowy. Konstytucja. Wybory Czesław Jaworski s. 3-11
Przestępstwa związane z wykorzystaniem komputera : charakterystyka zagadnienia Aleksander Chmiel s. 12-19
Gospodarstwo rolne jako przedmiot wywłaszczenia Michał Ptaszyk s. 20-26
Z zagadnień wykładni prawa podatkowego Ryszard Mastalski s. 27-35
Rzecznik dyscyplinarny w adwokaturze Tadeusz Szczerbiec s. 36-40
Sądy dla Nieletnich w II Rzeczypospolitej Wanda Kamińska Karol Pędowski s. 41-43
Czy Prawo rzymskie przestało istnieć? [4] Witold Wołodkiewicz s. 44-45
Doręczenie wyroku oskarżonemu (art. 143 §1 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 46-48
"Wertpapierrecht. Ein Lehrbuch", Reinhard Richardi, Heidelberg 1987 : [recenzja] Jan Mojak Reinhard Richardi (aut. dzieła rec.) s. 49-52
Przemówienia sądowe : [wstęp] Marek A. Nowicki s. 53
[Wystąpienie adw. Jana Olszewskiego w procesie o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki] Jan Olszewski s. 53-59
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Marek A. Nowicki s. 60-64
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1987 r. II CR 51 Wiktor Łyczywek s. 65-70
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1990 r. V KZP 29 Leszek Sługocki s. 71-75
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1989 r. V KR 169 Kazimierz J. Pawelec s. 76-79
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyj nego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z 18 marca 1986 r. SA/Lu-549 Anna Teresa Filipiak s. 80-82
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 83
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Piotr Borowski s. 83-84
Kronika adwokatury : varia s. 84
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 84
Szpalty pamięci : Stefan Kisielewski Zdzisław Krzemiński s. 85-86
Szpalty pamięci : adw. Piotr Karniol (1931-1991) Andrzej Bąkowski s. 87-88
Komunikaty s. 89-90
Sprostowania s. 91