Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1991, Tom 35, Numer 11-12(407-408)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia III Rzeczypospolitej s. 3-6
Powrót klauzuli rebus sic stantibus Wojciech Robaczyński s. 7-16
Niektóre problemy międzyczasowe w zakresie prawa rzeczowego i spadkowego wynikające ze zmiany kodeksu cywilnego Zygmunt Stęchły s. 17-21
Medytacji socjologicznych o adwokaturze ciąg dalszy Roman Łyczywek s. 22-24
Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości w latach 1918-1920 Wacław Zarzycki s. 25-28
"Zaproszenie do Moskwy", Zbigniew Stypułkowski, Warszawa 1991 ; "W imieniu Rzeczypospolitej", Stefan Korboński, Warszawa 1991 : [recenzja] Roman Łyczywek Stefan Korboński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Stypułkowski (aut. dzieła rec.) s. 29-31
"Prawne problemy AIDS", pod red. Andrzeja J. Szwarca, [Warszawa] 1990 : [recenzja] Karol Rozental Andrzej J. Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 32-35
O adwokaturze u naszych południowych sąsiadów Štefan Detvai Czesław Jaworski Karl Črmák s. 36-42
Mój staż we Francji Zofia Mąke-Mączyńska s. 43-47
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 1 - okres: maj - sierpień 1991) Marek A. Nowicki s. 48-51
Kłopoty Adwokata Marek A. Nowicki s. 52-54
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 55-64
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r. IV CR 224 Leszek Sługocki s. 65-70
Informacja o pracy Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu s. 71-72
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 73
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 73
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 73-74
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Piotr Borowski s. 74-75
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 75-76
Kronika adwokatury : varia s. 76
Szpalty pamięci : adwokat Eugeniujsz Zejda 1899-1979 Leszek Sługocki s. 77-80
Szpalty pamięci : adwokat Tadeusz-Ewaryst Piekarski 1906-1991 Edmund Mazur s. 81-82
Komunikaty i sprostowania s. 83