Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1992, Tom 36, Numer 1-2(409-410)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Dyką, rozmawia Czesław Jaworski Zbigniew Dyka Czesław Jaworski s. 3-15
O zagrożonej tożsamości adwokatury Roman Łyczywek s. 16-20
Misja : część 1 : Starobielsk-Charków Stanisław Mikke s. 21-39
Sądownictwo polubowne w perspektywie zmian : (zagadnienia wybrane) Anna Świderska s. 40-46
Wpływ zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa na jego odpowiedzialność karną w myśl projektu k.k. z 1990 r. Anna Puszkarska s. 47-50
Reforma palestry we Francji Dariusz Szleper s. 51-54
Ważne zmiany Wiktor E. Łyszczak s. 55-57
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 2) Marek A. Nowicki s. 58-61
Skarga indywidualna przed Komitetem Praw Człowieka : warunki dopuszczalności Anna Michalska s. 62-68
Przemówienie Tadeusz Zieliński s. 69-74
"Powiedzieć wszystko", Donatien Alphonse François de Sade, wybór i tł. Bogdana Banasiaka, Marka Bratunia i Krzysztofa Matuszewskiego, Łódź 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) Marek Bratuń (aut. dzieła rec.) Krzysztof Matuszewski (aut. dzieła rec.) Donatien Alphonse François de Sade (aut. dzieła rec.) s. 75-78
"Podstawa egzekucji sądowej (Tytuł wykonawczy)", Andrzej Marciniak, Łódź 1991 : [recenzja] Sławomir Dalka Andrzej Marciniak (aut. dzieła rec.) s. 79-82
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1991 r. III CZP 94 Tadeusz Żyznowski s. 83-87
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1989 r. III CRN 345 Jerzy Naworski s. 88-94
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 12 Lech K. Paprzycki s. 95-100
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1991 r. V KZP 31 Leszek Sługocki s. 101-106
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 107
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej s. 107-108
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 108-109
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Zbigniew Cichoń s. 109-111
Kronika adwokatury : wiadomości z Krakowa Stanisław Mikuli Stanisław Synowiec s. 111-116
Kronika adwokatury : varia s. 116
Listy do Redakcji Franciszek Sadurski s. 117-118
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie niektórych kwestii związanych z niezawisłością oraz etyką zawodową sędziów Stanisław Zimoch s. 118
Komunikaty s. 119-120