Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1992, Tom 36, Numer 3-4(411-412)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja : część 2 : Ostaszków-Miednoje Stanisław Mikke s. 3-22
Rejestr handlowy - zagadnienia materialnoprawne i procesowe : część 1 : materialnoprawna problematyka rejestru handlowego Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 23-32
Działalność gospodarcza Edmund Mazur s. 33-41
Szwedzka ustawa o inseminacji Leopold Stecki s. 42-50
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 3) Marek A. Nowicki s. 51-63
Prawo do skutecznej pomocy obrońcy Marek A. Nowicki (tłum.) s. 64-67
Kolejna dyskusja o karze śmierci Roman Łyczywek s. 68-69
Pogardzony Cycero : światowy szyk i szara rzeczywistość Leszek Sługocki s. 70-72
Powołanie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników Marek A. Nowicki s. 73-74
Stanowisko Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich w sprawie przestępczości korupcyjnej i aferowej z dnia 18 stycznia 1992 s. 75-76
"Skutki prawne separacji faktycznej", Janina Panowicz-Lipska, Poznań 1991 : [recenzja] Elżbieta Holewińska-Łapińska Janina Panowicz-Lipska (aut. dzieła rec.) s. 77-79
"Proces ks. dr J. Tiso", Anton Rašla, Ernest Żabkay, Bratysława 1990 : [recenzja] Aleksander Chmiel Anton Rašla (aut. dzieła rec.) Ernest Żabkay (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego wraz z bibliografią za lata 1984-1991 Kazimierz Piasecki s. 82-96
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów Izby Cywilnej z dnia 22 czerwca 1989 r. (III CZP 37 Juliusz Leszczyński s. 97-102
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 10 Leszek Sługocki s. 103-106
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 1991 r. I A Cz 117 Andrzej Zieliński s. 107-109
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 110
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 110
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 111
Szpalty pamięci : adwokat Wanda Kamińska-Bibrowska 1901-1992 Karol Pędowski s. 112-114
Szpalty pamięci : adw. Tadeusz Lekczyński 1908-1991 Wieńczysław Grzyb s. 115-116
Parę uwag o pewnym zjawisku Stanisław Śniechórski s. 117-118
List do Redakcji "Palestry" w sprawie działalności adwokatów poznańskich i pomorskich u progu niepodległości Polski Zdzisław Krzemiński s. 119-121
Komunikaty s. 122-125