Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1992, Tom 36, Numer 5-6(413-414)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na kilka miesięcy przed IV Krajowym Zjazdem Adwokatury Czesław Jaworski s. 3-18
Regulacja wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r. Adam Brzozowski s. 19-24
O recydywie w "Projekcie kodeksu karnego" Jan Waszczyński s. 25-28
Filozofia kary a projekt nowego kodeksu karnego Sławomir Lewandowski s. 29-36
Problem odpowiedzialności karnej osób zażywających środki odurzające Agnieszka Liszewska s. 37-46
Niektóre aspekty badań biologiczno-kryminalistycznych : (część 1) Bronisław Młodziejowski s. 47-51
Przestępstwa komputerowe w ustawodawstwie federalnym Stanów Zjednoczonych A.P. Marek Kolecki s. 52-63
O "pełny kształt" ekspertyzy psychologicznej zeznań świadka-pokrzywdzonego w procesie karnym : (uwagi na marginesie wyroku SN w sprawie o kazirodztwo) Romuald Kmiecik s. 64-69
Bez odpowiedzi, ale za to z nadinterpretacją Józef Józefowicz s. 70-79
Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych Dotyczące Roli Adwokatów : VIII Kongres Narodów Zjednoczonych na temat Zapobiegania Przestępczości oraz Traktowania Przestępców (Hawana, Kuba, 27 sierpnia - 7 września 1990 r.) Marek A. Nowicki s. 80-86
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 4 - grudzień 1991) Marek A. Nowicki s. 87-89
Dyskusja daleka od projektu kodeksu karnego i rzetelności Kazimierz Buchała s. 90-106
Wolno - trzeba? (art. 334 k.p.k.) Roman Łyczywek s. 107-108
Adwokaci w Słowniku biograficznym konspiracji warszawskiej Zdzisław Krzemiński Andrzej K. Kunert (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1992 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. III CZP 41 Zdzisław Krzemiński s. 118-120
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r. III CZP 41 Sławomir Dalka s. 121-124
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 11 Lech K. Paprzycki s. 125-129
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów E. M. s. 130
Kronika adwokatury : posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej s. 130-132
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 132-134
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty s. 134-136
Kronika adwokatury : informacje s. 137-138
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 139-141
Szpalty pamięci : adwokat Witold Bayer (1906-1992) Karol Pędowski s. 142-144
Szpalty pamięci : adw. Mieczysław Sierpiński (1930-1992) Leon Kasperski s. 145
Komunikaty i sprostowania s. 146