Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1992, Tom 36, Numer 7-8(415-416)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma prawa w Polsce Krystyna Krzekotowska s. 3-18
Rejestr handlowy - postępowanie w sprawach z zakresu rejestru handlowego : część 2 Małgorzata Wrzołek-Romańczuk s. 19-28
Prawo skargi Lucjan Ostrowski s. 29-35
Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty niepoczytalności : studium porównawcze podstaw prawnych opiniowania o niepoczytalności w RFN, Austrii, Szwajcarii i Polsce Józef K. Gierowski Franz Popp Tomasz Zyss s. 36-44
Wybrane problemy psychologii przesłuchania i zeznań świadków Danuta Rode s. 45-51
Przyznanie się do winy w ujęciu procesowym Bogusław Zając s. 52-55
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [5] Witold Wołodkiewicz s. 56-58
Adwokatura niemiecka w 1992 roku Martin Fritzowsky Andrzej Tomaszek s. 59-64
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 5) Marek A. Nowicki s. 65-75
Przerywanie obrońcy : znaczenie procesowe Roman Łyczywek s. 76-77
Stanowisko uczestnika dyskusji wobec głosu p. Kazimierza Buchały Leszek Sługocki s. 78-79
"Złodziej kieszonkowy i jego ofiara", Henryk Kanigowski, Klemens Stępniak, Warszawa 1991 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Henryk Kanigowski (aut. dzieła rec.) Klemens Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 80-84
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna i Administracyjna1 oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, lata 1986-1992) Zdzisław Krzemiński s. 85-93
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1990 r. III CZP 59 Sławomir Dalka s. 94-98
Antyglosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1990 r. I KZ 64 Leszek Sługocki s. 99-102
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów s. 103
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 103-104
Kronika adwokatury : varia s. 104
Szpalty pamięci : adwokat Michał Lorkiewicz (1897-1991) Sylwester Kubera s. 105-107
Jeszcze kilka uwag w dyskusji o karze śmierci Janina Witulska-Frąckowiak s. 108-111