Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1993, Tom 37, Numer 7-8(427-428)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje o Powstaniu Warszawskimi Stanisław Salmonowicz s. 4-9
Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń przeciw kierowcy pojazdu Adam Szpunar s. 10-21
Prawo podejrzanego do obrony materialnej w projektach k.p.k. : (wybrane zagadnienia) Piotr Kruszyński s. 22-30
Aspekty psychiatryczne, psychologiczne i prawne stanu silnego wzburzenia Jerzy Pobocha s. 31-41
Znaczenie ekspertyzy psychiatryczno-psychologicznej w procesie karnym na tle innych badań osobopoznawczych Joanna Różańska-Kowal s. 42-52
Znormalizowana nierówność Krzysztof Dębnicki s. 53-56
Granice obrony koniecznej Lech Gardocki s. 57-60
Wyluzowani Stanisław Mikke s. 61-63
Bvć adwokatem : w poszukiwaniu kanonu Henryk Pieliński s. 64-65
Być w pełni obrońcą... Roman Łyczywek s. 66-67
Propozycje zmian w postępowaniu egzekucyjnym : tezy do dyskusji Maciej Patocki s. 68-71
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 11) Marek Antoni Nowicki s. 72-77
Wspomnienia palestranta żmudzkiego Roman Łyczywek s. 78-79
Ze wspomnień aplikanta Roman Łyczywek s. 79-81
Sprawozdanie z XI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat: "Ochrona praw obywatelskich osób z zaburzeniami psychicznymi" przeprowadzonej w dniach od 3 do 5 czerwca 1993 r. w Popowie koło Warszawy Lech K. Paprzycki s. 82-84
"Ocena dowodu z opinii biegłego", Tadeusz Widła, Katowice 1992 : [recenzja] Mirosław Owoc Tadeusz Widła (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczestników postępowania karnego", pod red. Andrzeja J. Szwarca, Warszawa-Poznań 1993 : [recenzja] Jan Grajewski Andrzej J. Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 88-94
"Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka", pod red. Stanisława Waltosia, Kraków 1993 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 95-98
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie procedury karnej w świetle glos opublikowanych w latach 1990-1992 Lech K. Paprzycki s. 99-115
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 13 maja 1992 (I KZP 39 Lech Gardocki s. 116-121
Glosa dotycząca postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 1992 r. (III KZ 1 Jacek Rybak s. 122-128
Glosa od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 1993 r. (SA-P-2684 Andrzej Zieliński s. 129-131
Szpalty pamięci : adwokat Wanda Grażyna Gałecka-Szmurło 1899-1993 Wojciech Krajewski s. 132-133
Szpalty pamięci : adwokat Józef Maciejko 1911-1993 Andrzej Bąkowski s. 134
Varia s. 135
Komunikaty s. 136