Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Palestra
1993, Tom 37, Numer 9-10(429-430)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z perspektywy wieku : z Ottonem Gordziałkowskim, dziewięćdziesięcioczteroletnim nestorem polskich adwokatów, wpisanym na listę adwokatów warszawskich w 1929 roku, rozmawia Agnieszka Metelska Otton Gordziałkowski Agnieszka Metelska s. 4-8
Artykuł 469 § 1 k.p.k. : instrument niedoskonały Stanisław Zabłocki s. 9-13
Groźba spowodowania postępowania karnego jako postać groźby bezprawnej w polskim prawie karnym Mirosław Surkont s. 14-20
Badania sądowo-lekarskie szczątków kostnych : (osteología sądowo-lekarska) Bronisław Młodziejowski s. 21-30
Ochrona praw człowieka w świetle projektu ustawy o zawodzie lekarza : (część 1) Lech K. Paprzycki s. 31-42
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Gajek s. 43-47
Aby rozwijała się konkurencja : z adwokatem Markiem Tadeusiakiem, dyrektorem generalnym w Urzędzie Antymonopolowym w Warszawie, rozmawia Andrzej Tomaszek Marek Tadeusiak Andrzej Tomaszek s. 48-54
Adwokatura w systemie prawnym Trzeciej Rzeszy Roman Łyczywek s. 55-65
Prywatne i zinstytucjonalizowane Stanisław Mikke s. 66-68
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [9] Witold Wołodkiewicz s. 69-72
Kilka słów o hipotece Katarzyna Balcerek s. 73-77
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 12) Marek A. Nowicki s. 78-87
Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy Cezary Mik s. 88-97
Przestępstwa komputerowe w USA w ujęciu prawa stanowego : (cz. 2) Marek T. Kolecki s. 98-106
Deus mirabilis, fortuna variabilis, czyli sen o sędziowskim egzaminie Tadeusz Szczerbic s. 107-110
Pamiętnik z przełomu XVIII i XIX wieku Roman Łyczywek s. 111-112
Wędrówki po ścieżkach wspomnień Roman Łyczywek s. 112-114
Pamiętniki senatora-wojewody Roman Łyczywek s. 114-115
Wspomnienia adwokata Olgierda Missuny Roman Łyczywek s. 115-117
W kręgu prawa i polityki Roman Łyczywek s. 117-119
Pamiętnikarz znad Newy Roman Łyczywek s. 119-120
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego adwokata dr Juliusza Leszczyńskiego Kazimierz Juszka s. 121-124
"Kryminalistyka. Poradnik detektywa", Tadeusz Hanausek, Katowice 1993 : [recenzja] Mirosław Owoc Tadeusz Hanausek (aut. dzieła rec.) s. 125-128
"Ponury. Wileńska Golgota", Helena Pasierbska, Sopot 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Helena Pasierbska (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales. La mesure de la peine", Georges Kellens, Liège 1991 : [recenzja] Andrzej Wąsek Georges Kellens (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Kiedy można umrzeć? Samobójstwo, eutanazja, cierpienie, litość", Joni Eareckson Tada, Lublin 1993 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Joni Eareckson Tada (aut. dzieła rec.) s. 138-142
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1992 r. III KRN 164 Leszek Sługocki s. 143-147
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 25 marca 1993 r. (SA-P 207 Andrzej Zieliński s. 148-150
Kronika adwokatury : działalność publiczna adwokatów s. 151
Kronika adwokatury : uchwały Prezydium NRA s. 151
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 152-153
Szpalty pamięci : adwokat Bronisław Augustyniak 1919-1993 Anatoliusz Walicki s. 154-155