Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Palestra
1994, Tom 38, Numer 3-4(435-436)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[List do Redaktora] Maciej Bednarkiewicz s. 6
Bez fanfar : na 70-lecie "Palestry" Stanisław Mikke s. 7-10
Aspekty prawne reklamy radiowej i telewizyjnej Andrzej Tomaszek s. 11-16
Z problematyki tzw. prawa umów w znowelizowanym kodeksie cywilnym (art. 384-385 k.c.) Artur Magnuszewski s. 17-22
Mienie społeczne : jak długo jeszcze? Barbara Nita s. 23-29
Ocena stanu trzeźwości na podstawie analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu Wojciech Gubała s. 30-35
Republika Południowej Afryki : ku demokracji czy katastrofie? Lech K. Paprzycki s. 36-54
Zniesławienie Lech Gardocki s. 55-57
Niech żyje sport! Marian Filar s. 58-60
Stanisław Wojciechowski działacz społeczny, prezydent, spółdzielca Marian Marek Drozdowski s. 61-66
Brulion Władysław Terlecki s. 67-68
Ale kino! Stanisław Mikke s. 69-71
Dziecko : pracownik poszukiwany Tadeusz Biliński s. 72-76
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [11] Witold Wołodkiewicz s. 77-80
Gęsiówka Marek Nowakowski s. 81-84
Moje spotkania z adwokatami Jan Radożycki s. 85-89
Wspomnienie o Bronisławie Dobrzańskim (1898-1976) Przemysław Kłosiewicz s. 90-93
Słów kilka o Polskich Korporacjach Akademickich Stanisław Śniechórski s. 94-96
Rok 1925 s. 97-99
Ziemianin adwokatem Roman Łyczywek s. 100-101
Pamiętnik Jana Olrycha Roman Łyczywek s. 101-102
Diariusz schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej Roman Łyczywek s. 102-103
Skazaniec, adwokat, minister, pamiętnikarz Roman Łyczywek s. 103-104
Jubileuszowe pamiętniki Roman Łyczywek s. 104-105
Angielski pamiętnikarz okresu pierwszej wojny Roman Łyczywek s. 106-107
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 15) Marek Antoni Nowicki s. 108-115
Sprawa Nortier przeciwko Holandii : problem bezstronności sądu w rozumieniu art. 6 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Bożena Gronowska s. 116-122
Adwokaci Generalni : ich rola i miejsce w strukturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Andrzej Zacharzewski s. 123-128
Aktualne problemy niemieckiej reformy penitencjarnej Barbara Stańdo-Kawecka s. 129-136
"Historycy i politycy warszawscy 1900-1950", Witold Kamieniecki, Wrocław 1992 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Witold Kamieniecki (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Europejska Konwencja Praw Człowieka - sprawy karne" : seminarium w Ośrodku Badań Praw Człowieka UW Lech K. Paprzycki s. 143-145
IACPL Międzynarodowe Sympozjum Prawa Sądowego Cywilnego : Unity of Civil Procedural Law and its National Divergencies (Jednolitość prawa sądowego cywilnego, jego odrębności krajowe) Robert Niczyporuk Monika Płoska Waldemar Wawer s. 146-149
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1992 r. I CRN 188 Wojciech Katner s. 150-156
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1993 r. (II KRN 91 Stanisław Zabłocki s. 157-163
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1993 r. III KRN 127 Ryszard A. Stefański s. 164-173
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Kazimierz Postulski s. 174-180
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 181
Nowe książki Paweł Panek s. 182-185
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje Stanisław Rymar s. 186-189
Kronika adwokatury : z prac Komisji Nowelizacji Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Jan Czerwiakowski s. 190-192
Lista sponsorów uroczystości zorganizowanych z okazji 75-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej s. 193
Kongres MIJC w Strasburgu Zbigniew Cichoń s. 194-195
Spotkania z Adwokaturą Europy Wschodniej w Brukseli Zbigniew Cichoń s. 196-198
Sprawozdanie z przebiegu Konferencji Prezydentów Europejskich Izb Adwokackich i posiedzenia Prezydium UIA w Wiedniu w dniach 11-13 lutego 1994 Marian Anczyk s. 198-200
Szpalty pamięci : adwokat Władysław Siła-Nowicki (1913-1994) Andrzej Grabiński Jan Olszewski Andrzej Rościszewski Stanisław Szczuka s. 201-210
Szpalty pamięci : adwokat Otton Gordziałkowski (1898-1994) Stanisław Śniechórski s. 211-212
Komunikaty s. 213
Sprostowania s. 213
W następnym numerze s. 214