Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Palestra
1999, Tom 43, Numer 9-10(501-502)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wolność wróciła do Ojczyzny” Stanisław Mikke s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiersz Andrzej Szmidt s. 9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Roszczenie z art. 439 k.c., a inne instytucje ochrony prewencyjnej : próba określenia wzajemnych relacji Janusz Kaspryszyn s. 10-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postanowienia sądu podlegające rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji w trybie artykułu 380 k.p.c. Agnieszka Góra-Błaszczykowska s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag na temat zasady walutowości w świetle nowego prawa dewizowego Jerzy P. Naworski s. 33-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
0 istocie kumulatywnej kwalifikacji przepisów ustawy Agnieszka Rybak s. 44-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Autentyczność dokumentu - możliwości komparatora wizyjnego Rafał Cieśla Grzegorz Rusek s. 51-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowadzenia polemiki : w odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu Piotr Kardas s. 56-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary Robert E. Masznicz s. 64-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Praktyczny przewodnik po prawniczym Internecie (CZ. I) Antoni Bojańczyk s. 69-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Kanikuła” s. 75-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak jest... Stanisław Mikke s. 78-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? Witold Wołodkiewicz s. 81-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mistrz sądowego reportażu Stanisław Milewski s. 87-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaczęło się 17 września 1939 roku Andrzej Bąkowski s. 90-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rok 1958 nr 5-6 Stanisław Janczewski Mikołaj Klajewski Borys Ołomucki Karol Potrzobowski Tadeusz Woner Władysław Żywicki s. 94-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Praw Człowieka : Część II (1 marzec-31 maja 1999) Marek Antoni Nowicki s. 106-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cechy współczesnej kultury prawnej Zachodu Roman Tokarczyk s. 112-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakter prawny i organizacja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Piotr Nazarewicz s. 126-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Status i organizacja niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego Barbara Nita s. 138-144
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja wiedeńska w sprawie dostępu do sądu Marian Anczyk s. 145-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
89. Sesja CCBE w Lyonie Marian Anczyk s. 147-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kodeks postępowania cywilnego, tekst - orzecznictwo - piśmiennictwo", J. Gudowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Józef Iwulski J. Gudowski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej", A. Tynel, Warszawa 1999 : [recenzja] Ewa Stawicka A. Tynel (aut. dzieła rec.) s. 155-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe książki Mariusz Kurzyński Agnieszka Metelska s. 157-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 163-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy i ewentualnie kiedy można oczekiwać, że inicjatywy samorządu adwokackiego dotyczące zmian ustawodawczych (art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze) zostaną uwzględnione przez ustawodawcę? Andrzej Marcinkowski s. 167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy na zarządzenie przewodniczącego sądu drugiej instancji o obowiązku uiszczenia opłaty sądowej (wpisu) od kasacji przysługuje zażalenie? Andrzej Zieliński s. 168-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 170-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 181-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 190-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 marca 1998 r. Jan Ciszewski s. 202-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 listopada 1998 r. Andrzej Zieliński s. 209-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 października 1998 roku Jerzy Kulesza s. 216-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 221-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokat Walter Schuppich Zdzisław Krzemiński s. 224-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokat Adam Zełga (1930-1999) Stanisław Janikowski s. 227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokat Józef Karol Jachimczak (1914-1999) Edmund Mazur s. 228-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Art. 156 § 2 k.p.k. i co dalej? Mikołaj Zdasiuk s. 230-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat s. 232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprostowanie s. 232
  Zacytuj
 • Udostępnij