Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Palestra
1998, Tom 42, Numer 5-6(485-486)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobra wiara posiadacza nieruchomości jako przesłanka zasiedzenia Mieczysław Szaciński s. 6-14
Ordynacja podatkowa : wybrane kwestie i uwagi krytyczne Andrzej Warfołomiejew s. 15-19
Uwagi dotyczące tak zwanego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową Mirosław Woroniecki s. 20-24
Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia Tomasz Palmirski s. 25-32
O dzieciobójstwie : (w świetle kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.) Krystyna Daszkiewicz s. 33-44
Stan wyższej konieczności a przestępstwa podatkowe Leszek Wilk s. 45-51
Transplantacja komórek, tkanek i narządów w świetle obowiązującego prawa na tle rozwiązań przyjętych przez Radę Europy i ustawodawstwa innych krajów Bernard Chazan s. 52-73
Świat wartości kandydatów do zawodu adwokata : (wyniki ankiety "Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej") Monika Dziurnikowska s. 74-82
Adam Bień (1899-1998) : ostatni z 16. przywódców Polski Podziemnej Andrzej Przewoźnik s. 83-87
Obligatoryjny pełnomocnik Andrzej Cubała s. 88-89
O wyłączeniu z grona sędziów osób w przeszłości skompromitowanych Andrzej Murzynowski s. 90-93
Co może prawo Marian Filar s. 94-96
Pamięć Stanisław Mikke s. 97-98
Brulion Władysław Terlecki s. 99-100
Od Thugów do bombajskiej mafii Tadeusz Biliński s. 101-109
Demokracja jako mit Maria Szyszkowska s. 110-111
Proces Fiodora Dostojewskiego Ewa Stawicka s. 112-124
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [19] Witold Wołodkiewicz s. 125-130
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część 3 : Oficerska Szkoła Prawnicza Marcin Zaborski s. 131-141
Rodzinna gazeta Stanisław Milewski s. 142-144
Izba Adwokacka w Wilnie Franciszek Sadurski s. 145-150
Z przemówienia adw. Maurycego Karniola, członka Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej, na krajowej naradzie prezesów sądów wojewódzkich i powiatowych, poświęconej aktualnym problemom i zadaniom wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością i odbytej w dniu 28 Maurycy Karniol s. 151-152
O kształceniu adwokatów w dawnej Polsce Lesław Pauli s. 152-161
Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Marek Jurzyk s. 162-180
"Zażalenie w postępowaniu cywilnym", Bogdan Bladowski, Zakamycze 1997 : [recenzja] Józef Skoczylas Bogdan Bladowski (aut. dzieła rec.) s. 181-184
Komputer kontra adwokat Victoria McKee s. 185-186
O honorze, sumieniu i prawie Fazil Iskander Irena Lewandowska (tłum.) s. 187-188
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 189-193
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 194-200
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 201-202
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1995-1997) Zdzisław Krzemiński s. 203-213
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 214-221
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 222-232
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1997 r. III CKN 116 Włodzimierz Kubala s. 233-238
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 1997 r. II CKN 106 Andrzej Zieliński s. 239-242
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 października 1997 r. II KKN 261 Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 243-249
Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w N. z 25 listopada 1996 r. SD 13 s. 250-251
Varia Ewa Stawicka s. 252
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty Marian Anczyk s. 253-254
Kronika adwokatury : z życia izb adwokackich Dorota Kulicka s. 255-256
Kronika adwokatury : varia Marian Anczyk Włodzimierz Olszewski s. 256-257
Obecny - chociaż bez karty wstępu! Karol Głogowski s. 258-262
Jeszcze o Domu Adwokatury w Grzegorzewicach słów kilka Jan Kazimierz Wyganowski s. 263-265
Grzegorzewice zapomniane : refleksje w związku ze wspomnieniami adw. Lesława Myczkowskiego Magdalena Serwatka s. 265-266
Sprostowania s. 267