Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Palestra
1982, Tom 26, Numer 1-3(289-291)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1-2
Porozumienie narodowe naszą wspólną szansą Zygmunt Skoczek s. 2-6
Komunikat s. 6
Refleksje w związku z rozporządzeniem z dnia 31.XII.1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 7-10
Historyczny rozwój instytucji tajemnicy adwokackiej Maria Stanowska s. 10-24
Wpływ zabezpieczenia powództwa na przebieg procesu cywilnego Michał Iżykowski s. 25-35
Dochodzenie zwrotu należności z tytułu kosztów szkolenia pracownika oraz z tytułu wypłaconego stypendium Zdzisław Świeboda s. 35-43
Przedawnienie roszczenia a nagrodę (gratyfikację) jubileuszową Jacek Maćczak s. 43-48
Wykonanie i charakter orzeczeń o bezskuteczności wypowiedzenia i o przywróceniu do pracy Kazimierz Korzon s. 48-60
Kontrowersyjne problemy klasyfikacji znamion przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu Włodzimierz Kubala s. 60-71
Uwagi na temat kształtowania sądowego wymiaru kary w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej Teresa Dukiet-Nagórska Marek Jan Lubelski s. 71-86
Niektóre zagadnienia ochrony praw osób trzecich w razie orzeczenia przypadku przedmiotu poręczenia majątkowego Feliks Zedler s. 87-93
Procesowe problemy przestępstwa ciągłego w orzecznictwie Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 93-104
W sprawie wniosków prokuratora co do wymiaru kary Jacek R. Kubiak s. 105-116
W kwestii wykładni art. 389 k.p.k. s. 116-120
Adwokat dr Stanisław Witold Wąsowicz (1915-1981) Witold Knoppek s. 120-122
Wspomnienia z niewoli niemieckiej Michał Lorkiewicz s. 122-128
Ku lepszej organizacji wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych [Wystąpienie Marii Budzanowskiej, wiceprezesa NRA, Plenarnym Posiedzeniu Zarządu Głównego ZPP w dniu 15 czerwca 1981 r.] Maria Budzanowska s. 129-133
List członków zarządu Klubu Adwokatów Pisarzy z siedzibą w Łodzi Alfred Dreszer Witold Kotowski Henryk Nowogródzki Halina Piekarska Karol Pędowski Julian Łeszczyński s. 134
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LVIII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 135-136
Uchwała Prezydium NRA s. 137-138
Z prac Prezydium NRA s. 138-139
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1980 r., IV CR Aleksander Oleszko s. 140-145
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1980 r., I KR 83 Edward Szwedek s. 145-148
Prasa o adwokaturze S. M. s. 149-159
Kronika centralna H. B. s. 159-161
Z życia izb adwokackich : izba lubelska Andrzej Sikora s. 161-162
Izba olsztyńska Alicja Korsak-Sołdatow s. 162-163
[W dniu 25 kwietnia] Jadwiga Panisko s. 163-164
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 164-165