Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1982, Tom 26, Numer 4-5(292-293)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o czynnościach adwokata w procesie cywilnym Adam Stefaniak s. 1-6
Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym oraz powództwo ekscydencyjne jako środek obrony małżonka dłużnika Kazimierz Korzon s. 7-19
Pojęcie świadka w znaczeniu procesowym Krzysztof Knoppek s. 19-28
Wpływ tymczasowego aresztowania na wymiar kary : (w świetle badań aktowych) Andrzej Marek Ewa Stalewska s. 28-33
O zakazie «reformationis in peius» na tle kontroli rewizyjnej niezależnej od granic środka odwoławczego Wacław Mendys s. 34-42
"Palestra" międzywojenna : (ciągłość myśli adwokatury o sobie samej) Karol Pędowski s. 42-47
Czy spadkobierca dziedziczący wyłącznie działkę leśną powinien wykazać się kwalifikacjami rolnymi lub leśnymi? Władysław Chojnowski s. 48-50
Sylwetki wybitnych adwokatów : adwokat Ludwik Domański Zdzisław Krzemiński s. 51-54
Sylwetki wybitnych adwokatów : adwokat Cyryl Ratajski Karol Potrzobowski s. 54-59
Twórczość literacka adwokatów (1979-1980) Juliusz Łeszczyński s. 60-61
«Navigare necesse est» : rozmowa z adwokatem Andrzejem Rościszewskim Halina Piekarska Andrzej Rościszewski s. 61-64
"Zasiedzenie", Edward Janeczko, Warszawa 1981 : [recenzja] Stanisław Dalka Edward Janeczko (aut. dzieła rec.) s. 64-71
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1979", Warszawa 1981 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 72-77
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LIX [wybrał Grzegorz Jurkiewicz] Grzegorz Jurkiewicz s. 77-79
Omówienie Uchwał NRA Kazimierz Kaeppele s. 80-81
Za mało kobiet adwokatów we władzach samorządu zawodowego Jadwiga Rutkowska s. 82-84
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6.IV.1980 r., III CZP 21 Józef Rodziewicz s. 84-90
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1980 r., V KRN 90 Włodzimierz Kubala s. 90-92
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-94
Z życia izb adwokackich : izba białostocka Jerzy Korsak s. 94-95
Adw. Kazimierz Ellert (21.I.1907-19.VII. 1981 r.) Kazimierz Surowiński s. 95-96
Izba gdańska Jerzy Lipski s. 96-97
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 97-100
Izba olsztyńska : adw. Jan Tracewski (1904-1980) Henryk Pietrasiuk s. 100