Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1977, Tom 21, Numer 1(229)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura Warszawska Maciej Dubois s. 1-4
Adwokaci w tajnym nauczaniu studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego Zdzisław Krzemiński s. 5-11
Sprostowanie s. 11
Niektóre problemy tajemnicy bankowej w świetle praktyki Ryszard Marek s. 12-30
Nabywanie mieszkań spółdzielczych przez cudzoziemców Lesław Myczkowski s. 31-34
Sprzedaż spółdzielczych mieszkań i domów jednorodzinnych przez BHZ „Locum" CZSBM s. 35-38
Refleksje na temat nauki procesu karnego w Polsce Ludowej Andrzej Murzynowski s. 38-56
Nieizolacyjne środki zapobiegawcze w procesie karnym Feliks Prusak s. 56-68
Społeczne niebezpieczeństwo czynu a warunkowe przedterminowe zwolnienie Czesław Jaworski s. 69-83
Nowe przepisy dewizowe i ich stosunek do niektórych przepisów części szczegółowej ustawy karnej skarbowej Stefan Wurzel s. 84-94
Administracyjnoprawna ochrona interesów osób trzecich w budownictwie Stefan Mizera s. 95-101
Prawnicy polscy w powstaniu styczniowym 1863-1864 r. Tomasz Kędzierski s. 101-110
Adwokat Marian Niedzielski Zdzisław Węgliński s. 110-112
Adwokat Borys Ołomucki Zygmunt Skoczek s. 112-113
Impresje bardzo warszawskie Henryk Nowogródzki s. 113-120
Było to 5 grudnia 1976 roku... s. 120-122
"Stanowisko świadka w polskim procesie karnym", Jan Stańda, Warszawa 1976 : [recenzja] Kazimierz Łojewski Jan Stańda (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Droit polonais contemporain — Sowriemiennoje polskoje prawo Zbigniew Czerski s. 125-127
Powstanie i dotychczasowy rozwój Ośrodka Badawczego Adwokatury Witold Bayer s. 128-138
Ogólnopolska Wystawa Prac Adwokatów Plastyków w Warszawie Komitet Organizacyjny s. 138-140
Z prasy prawniczej s. 140-141
Prasa o adwokaturze s. 141-143
Kronika s. 143-144
Izba warszawska Czesław Jaworski s. 144-148
Komunikaty s. 148