Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Palestra
1997, Tom 41, Numer 3-4(471-472)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura po zmianie ustawy Czesław Jaworski s. 6-16
Nowy model sądownictwa administracyjnego Zbigniew Szonert s. 17-29
Zobowiązanie z weksla a nowy przepis art. 486 k.p.c. Sławomir Arkadiusz Waliduda s. 30-32
Udział oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawie przed sądem odwoławczym Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 33-45
Kilka uwag na tle wykładni znowelizowanego art. 289 k.p.k. Katarzyna Papke-Olszewska s. 46-51
O roli zawodów prawniczych w dzisiejszym społeczeństwie Elżbieta Łojko s. 52-59
O potrzebie Kongresu Kultury Polskiej Marian M. Drozdowski s. 60-66
Pomocnik prawny oskarżonego na cenzurowanym Andrzej Cubała s. 67-69
Sok malinowy Marian Filar s. 70-71
Bandyci z wąwozów Tadeusz Biliński s. 72-79
Daleko czy blisko? Stanisław Mikke s. 80-81
Tak zwany konflikt pokoleń Maria Szyszkowska s. 82-83
Milczenie jest złotem Maciej Łuczak s. 84-86
Brulion Władysław Terlecki s. 87-88
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [16] Witold Wołodkiewicz s. 89-94
Sprawa Giacomo Casanovy Ewa Stawicka s. 95-105
Pozycja obrońcy w sprawach karnych w orzecznictwie organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Marek Antoni Nowicki s. 106-121
Zmiany we francuskim prawie karnym na tle Kodeksu Karnego z 1994 r. Maria Szewczyk s. 122-133
Wojenne losy adwokata Jerzego Kurcyusza Andrzej Przewoźnik s. 134-139
Rok 1939 : cz. 3 s. 140-148
"Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej - Materiały z konferencji, Kraków-Balice 6-8 maja 1996 r.", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Spotkania barcelońskie Marian Anczyk s. 155-161
Wizyta w Pradze Ewa Stawicka s. 161-163
"A propos przyjaźni" Bożenna Banasik s. 164-165
"Pacyfizm, czy zagłada", pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 1996 : [recenzja] Jerzy Ładyka Maria Szyszkowska (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Kasacja w postępowaniu karnym - Komentarz", Z. Doda, J. Grajewski, A. Murzynowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Maria Rogacka-Rzewnicka Zbigniew Doda (aut. dzieła rec.) Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Kodeks postępowania karnego z komentarzem", Jan Grajewski, Edward Skrętowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-181
W prasie o prawie : od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 182-185
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 186-191
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 192-196
Notatki na marginesie kasacji Stanisław Zabłocki s. 197-204
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 205-216
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 217-224
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 225-229
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 230-233
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 234-241
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1995 r. III CZP 183 Jacek Kędzierski s. 242-246
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 1996 r. II CRN 54 Włodzimierz Kubala s. 247-251
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 1996 r. III SA 640 Jacek Kozielewicz s. 252-255
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 1995 r. SA/Kr 95 Wojciech Chróścielewski s. 256-261
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 14 marca 1996 r. I Acr 62 Rafał Kasprzyk s. 262-266
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Wojciech Konopka s. 267
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Marian Anczyk s. 268-269
Kronika adwokatury : z życia izb Włodzimierz Wolański s. 269
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 269-273
Varia E. S. s. 274
Szpalty pamięci : profesor Wacław Szyszkowski (1904-1996) Franciszek Sadurski s. 275-276
Szpalty pamięci : adwokat Marian Stanisław Gliński (1908-1996) Wojciech Krajewski s. 277-280
Szpalty pamięci : adwokat Józef Malcen (1918-1996) Juliusz Leszczyński s. 281
Szpalty pamięci : adwokat Jan Pietrusiński (1917-1996) Edmund Mazur s. 282-285
Patriotyzm to nie moda Mieczysław Korczak s. 286-288
Dyplom - i co dalej? Izabela Dittmajer s. 289-291
Komunikaty s. 292-296