Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Palestra
1977, Tom 21, Numer 5(233)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Listy gratulacyjne s. 1-7
W wymiarze czasu... Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 8-9
„Palestra" wczoraj i dziś Zygmunt Skoczek s. 10-15
Pakty Praw Człowieka i ich ratyfikacja Zbigniew Resich s. 15-22
Zbieg szczególnego złagodzenia ze szczególnym obostrzeniem kary Marian Cieślak s. 22-31
Sprawy polskie w orzecznictwie sądów francuskich Jerzy Jodłowski s. 32-46
Podstawy prawne i warunki przejmowania w zarząd państwowy prywatnych domów czynszowych Stefan Mizera s. 46-53
Wynajmowanie mieszkań spółdzielczych : uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 8.IV.1976 r. Lesław Myczkowski s. 53-58
Kilka uwag na temat art. 135 k.k. Jerzy Nowakowski s. 58-62
Czy adwokat może odpowiadać cywilnie za sposób prowadzenia obrony? (artykuł dyskusyjny) Stanisław Urbaniak s. 62-68
Jeszcze w sprawie zamiaru ewentualnego Jan Waszczyński s. 69-78
Skład sądu I Instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy (art. 388 § 1 k.p.c.) Alojzy Jeziorski s. 79-81
W trosce o wyższą jakość pracy radcy prawnego Tadeusz Sarnowski s. 81-86
Uwagi na temat art. 209 i 218 k.p.k. Jerzy Saski s. 86-89
Antoni Karpiński — adwokat w Gnieźnie Edmund Wengerek s. 89-93
Edytor — jubilat : z okazji XXV-lecia działalności Wydawnictwa Prawniczego Stefan Mizera s. 93-95
Obrona pracy doktorskiej adwokata Kazimierza Krzemińskiego Magdalena Bosakirska s. 95-98
Z mojego raptularza Edmund Mazur s. 98-101
"Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków", Feliks Zedler, [b.m.] 1976 : [recenzja] Zbigniew Czerski Feliks Zedler (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXV Roman Łyczywek s. 103-104
Uchwały Plenum NRA s. 105-108
Informacja o realizacji programu kadencyjnego, według stanu na dzień 15.111.1977 r., złożona na posiedzeniu NRA w dniu 19 marca 1977 r. Edmund Mazur s. 108-109
Informacja o przygotowaniach do zgromadzeń delegatów w roku 1977, złożona na posiedzeniu NRA w dniu 20 marca 1977 r. Edmund Mazur s. 109-111
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 19 i 20 marca 1977 r. Kazimierz Kaeppele s. 111-113
Sprawozdanie z konferencji działaczy samorządu adwokackiego w dniach 17—19 marca 1977 roku Kazimierz Kaeppele s. 113-116
Z prac Prezydium NRA s. 116-120
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 121-123
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1975 r. (II CZ 136 Sławomir Dalka s. 123-127
Glosa do wyroku z dnia 15 lipca 1974 r. Zdzisław Krzemiński s. 127-133
Prasa o adwokaturze s. 133-137
Kronika s. 138
Izba koszalińska Andrzej Smoczyk s. 138-140
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 140
Izba warszawska Jan Czerwiakowski s. 141
Errata s. 141
Apel [Z okazji jubileuszu XX-lecia wydawania „Palestry”] s. 142
Komunikaty [Lista Adwokatów PRL] s. 142