Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1977, Tom 21, Numer 6(234)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXV-lecie istnienia zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 1-7
Zagadnienia socjologiczne i organizacyjne w okresie ćwierćwiecza działalności zespołów adwokackich Kazimierz Askanas s. 7-20
O elementach zespolenia w zespołach adwokackich Jerzy Sieklucki s. 20-26
Polemika [Problem poruszony przez autorów poniższych wypowiedzi] s. 27
Charakter prawny zespołu adwokackiego oraz jego rola w postępowaniu cywilnym Krzysztof Konppek s. 27-37
O naturze prawnej zespołu adwokackiego : uwagi polemiczne na marginesie artykułu mgra Krzysztofa Knoppka Stefan Mizera s. 38-43
Spostrzeżenia na temat funkcjonowania zespołów adwokackich Janusz Giera s. 44-46
Refleksje z okazji XXV-lecia istnienia zespołów adwokackich w Izbie szczecińskiej Lucjan Boczkowski Władysław Świątek s. 47-51
O użyteczności prowadzenia kronik w zespołach adwokackich Ludwik Kohutek s. 51-62
O polityce wizytacyjnej i o metodach działania wojewódzkiego zespołu wizytacyjnego Marian Anczyk s. 62-69
Kontrola dowodu z opinii biegłego w trybie art. 182 kodeksu postępowania karnego Zbigniew Doda s. 70-86
O procesowej roli przemówienia obrońcy Wacław Mendys s. 86-90
Zaskarżalność orzeczeń okręgowych sqdów pracy i ubezpieczeń społecznych w świetle prawa międzyczasowego Janina Kruszewska s. 90-98
Wspomnienie pośmiertne : Adw. Świętosław Michał Krawczyński Andrzej Płoski s. 98-100
Granice dyskrecjonalnych uprawnień rad adwokackich w zakresie powoływania kierowników i ich zastępców w zespołach adwokackich s. 100-102
Rozmyślania adwokata emeryta Zygmunt Albrecht s. 102-106
"Sztuka wymowy sądowej", Roman Łyczywek, Olgierd Missuna, Warszawa 1977 : [recenzja] Henryk Nowogródzki Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) Roman Łyczywek (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Tieorieticzeskije osnowy postrojenija i primienie- nija ugolowno-prawowych sankcyj (Aksjologiczeskije aspiekty)", Paweł Pawłowicz Osipow, Leningrad 1976 : [recenzja] Wojciech Radecki Paweł Pawłowicz Osipow (aut. dzieła rec.) s. 109-113
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXVI R. Łyczywek s. 114-115
Z prac Prezydium NRA s. 115-116
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1976 r. (II CR 20 Sławomir Dalka s. 117-122
Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Izby Wojskowej SN Władysław Sieracki s. 122-127
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej W. Sutkowski s. 127-129
Prasa o adwokaturze s. 129-131
Kronika centralna s. 131
Izba bielska Henryk Szczurek s. 131-134
Izba gdańska Marian Gozdek s. 134-135
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 135-137
Izba radomska Tadeusz Szufel s. 137
Izba rzeszowska M. Cincio s. 138-139
Izba wałbrzyska Bogusław Biernat s. 139-141
Izba warszawska Aleksander Dubrowski s. 141-142
Komunikaty [Zgłaszanie zamówień na Listę Adwokatów PRL] s. 143