Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1977, Tom 21, Numer 7(235)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W rocznicę Manifestu Lipcowego PKWN s. 1-3
Stosunek prawa pracy do przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych Mirosław Nesterowicz s. 4-14
Modele postępowania w cywilnych sprawach „drobnych i prostych" : model sądowy, arbitrażowy, administracyjny Maria Jędrzejewska s. 14-25
Zmiany w umowie między PRL a NRD o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych : problematyka prawa właściwego, jurysdykcji krajowej i uznawania orzeczeń zagranicznych Jan Ciszewski s. 26-38
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za rok 1975 : część ogólna Marian Cieślak Jan Waszczyński s. 39-55
Koszty oskarżyciela posiłkowego Bronisław Rogalski s. 55-64
Udział adwokatów w międzynarodowym arbitrażu gospodarczym w Polsce William Beyer s. 65-68
Organizacja wymiaru sprawiedliwości w powstaniu warszawskim i udział w niej adwokatów Władysław Sieroszewski s. 69-84
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Włodzimierz Majewicz s. 85
Przebaczcie sędziom... Henryk Nowogródzki s. 86-88
Obrona pracy doktorskiej adw. Henryka Makarewicza Lucjan Ostrowski s. 88-90
„Prawne gwarancje stosowania prawa i reżym socjalistycznej praworządności”, red. W. M. Gorszeniew, Jarosławl 1976 : [recenzja] Ryszard Skarbek W. M. Gorszeniew (aut. dzieła rec.) s. 90-94
Cisza pośród zgiełku : refleksje na marginesie I Ogólnopolskiej Wystawy Prac Adwokatów Plastyków Henryk Nowogródzki s. 94-97
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 97-98
Glosa do wyroku Izby Wojskowej SN z dnia 23 października 1976 r. (Rw 369 Włodzimierz Kubala s. 98-101
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej W. Sutkowski s. 101-104
Prasa o adwokaturze s. 104-106
Kronika centralna s. 106-108
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 108-109
Izba bydgoska Dariusz Głowacki s. 109-111
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 111-113
Izba opolska Marian Rogozik s. 113-115
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 115-119
Izba szczecińska s. 119-121
Izba warszawska Andrzej Konopka s. 121-127
Komunikaty s. 128