Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Palestra
1994, Tom 38, Numer 9-10(441-442)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nabycie własności i prawa rzeczowe zastawnicze w praktyce Sądu Najwyższego Zbigniew Strus s. 5-18
Wzajemne roszczenia właściciela nieruchomości i jej samoistnego posiadacza Edwin Kawała s. 19-27
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków : (wybrane zagadnienia) Andrzej Zieliński s. 28-34
Z problematyki zmian przepisów k.p.k. w zakresie zabezpieczenia majątkowego Piotr Kruszyński s. 35-38
Ochrona ubezpieczeniowa nabywcy pojazdu mechanicznego pochodzącego z kradzieży Ryszard A. Stefański s. 39-44
Kontrowersje wokół wysokości tzw. progów nietrzeźwości w projektach kodyfikacji karnej Jerzy Szumski s. 45-53
W hołdzie adwokatom - uczestnikom Powstania Warszawskiego Stanisław Mikke s. 54-61
Wokoł tajemnicy adwokackiej Czesław Jaworski s. 62-65
Wystąpienia przed Sądem Najwyższym na posiedzeniu w dniu 16 VI 1994 r. poprzedzającym wydanie uchwały składu siedmiu sędziów (Sygn. I KZP 5 Czesław Jaworski Zdzisław Krzemiński Andrzej Kubas s. 66-85
Prawo przemysłowe Edmund Mazur s. 86-90
Niektóre problemy polityki karnej w Polsce Roman Łyczywek s. 91-95
"21" Marian Filar s. 96-98
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny : wierzyciel czy poborca nienależnych świadczeń? Michał Kochaniak s. 99-106
Powstanie Warszawskie z perspektywy pięćdziesięciolecia Marian Marek Drozdowski s. 107-112
Brulion Władysław Terlecki s. 113-115
Nie powiem, chcę żyć Stanisław Mikke s. 116-117
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 118
Świat prawników według Johna Grishama Andrzej Tomaszek s. 119-122
Giełda jako rynek kapitałowy w gospodarce wolnorynkowej Ewa Stawicka Hans Vontobel s. 123-125
Porównanie atrakcyjności Budapesztu, Pragi i Warszawy jako ośrodków finansowych Arpad Pongracz Ewa Stawicka s. 125-129
Moje pierwsze spotkania z "wyzwolicielami" Eugeniusz Bartkowicz s. 130-138
Trudna droga kobiet do wykonywania zawodów prawniczych Maria Stypułkowska s. 139-149
Dzienniki Urzędowe Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy Wiktor E. Łyszczak s. 150-154
Edward Abramowski (1868-1918) Kazimierz Biliński s. 155-157
Rok 1928 s. 158-162
"Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem", Czesław Grzeszyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Czesław Grzeszyk (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały", pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Marii Szewczyk, Stanisława Waltosia i Andrzeja Zolla, Kraków 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) Andrzej Zoll (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ćwiąkalski (aut. dzieła rec.) s. 166-175
Kongres Federacji Adwokackich Izb Europy w Neapolu, 28 IV - 1 V 1994 r. Marian Anczyk s. 176-179
Konferencja w sprawie wolnych zawodów Niemiec i Francji, Poczdam 7-8 lipca 1994 r. Marian Anczyk s. 180-182
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 183-187
Nowe książki Paweł Panek s. 188-194
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 lutego 1993 r. (V Kr 36 Stanisław Zimoch s. 195-200
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1991 r. I CR 484 Jerzy Naworski s. 201-212
Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1993 r. III CZP 87 Tomasz Dyś s. 213-217
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 1993 r. (III ARN 68 Andrzej Zieliński s. 218-223
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 1993 r. II A Kr 30 Piotr Witkowski s. 224-229
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 maja 1993 r. II A Kr 45 Witold Gnatiuk s. 230-235
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury s. 236-237
Szpalty pamięci : adwokat Wacław Fijałkowski (1903-1994) Edmund Mazur s. 238-240
Nigdy "Rzeczypospolitą" Romuald Kmiecik s. 241
Ku rozwadze adwokatowi Jackowi Taylorowi Kazimierz Łojewski s. 242-245
Komunikaty s. 246-247
Projekt tzw. ustawy unifikacyjnej S. W. M. s. 248-250
W następnym numerze s. 251-252