Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1982, Tom 26, Numer 8(296)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura a tolerancja Karol Pędowski s. 1-4
Zmiany ustawodawcze w prawie rolnym : część II Jan Szachułowicz s. 4-26
W sprawie stosowania przepisu art. 117 § 3 II k.c. do terminu zowitego przewidzianego do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy Mirosław Ożóg s. 27-37
Przechowywanie dokonywane przez spółdzielnie ochrony mienia Małgorzata Zyman s. 37-43
Prawo pierwszeństwa w zakresie oczekiwania na mieszkanie spółdzielcze Jan Sztombka s. 43-51
Zmiana kwalifikacji prawnej czynu a zmiana trybu ścigania Piotr Ochwat s. 51-56
Stanowisko doktryny i Sądu Najwyższego co do niektórych kwestii związanych z wymiarem kary wobec młodocianych przestępców Witold Szkotnicki s. 57-69
"Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne", Warszawa 1981 : [recenzja] Włodzimierz Kubala s. 69-71
"Ciemne sprawy dawnych warszawiaków", Stanisław Milewski, [b.m.] 1982 : [recenzja] Henryk Nowogródzki Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 71-77
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LXI [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 77-78
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 4 kwietnia 1982 r. Kazimierz Kaeppele s. 79-80
Kobieta w zawodzie adwokata Jolanta Szafraniec s. 81-92
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1980 r. V KRN 177 Ryszard A. Stefański s. 92-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-99
Kronika centralna Jerzy Biejat s. 100-101
Z życia izb adwokackich : izba białostocka K. Surowiński s. 101-102
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 102-103
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 103
Izba łódzka Juliusz Łeszczyński s. 103-104
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 104-106