Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Palestra
1982, Tom 26, Numer 9-10(297-298)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo o adwokaturze według opinii adwokatów [Od Redakcji] s. 1
Prawo o adwokaturze : czy spełnione nadzieje? Wiesław Szczepiński s. 1-7
Niektóre obowiązki adwokata i adwokatury w świetle ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Roman Łyczywek s. 7-12
Czy ten kompromis zadowala? Ferdynand Rymarz s. 12-14
Uwagi dotyczące ustawy - prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. Lesław Lunge s. 14-15
problemy aplikacji adwokackiej w świetle nowego prawa o adwokaturze Jacek Kulisiewicz s. 15-19
O niektórych kwestiach związanych z nowym modelem aplikacji adwokackiej Jacek Wasilewski s. 19-23
Samorząd zawodowy adwokatury Lucjan Ostrowski s. 23-25
Usytuowanie społeczne i sprawy finansowe adwokatury Adam Zelga s. 26-28
Granica wieku Filip Rosengarten s. 28-31
Prawo o adwokaturze a postulaty Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów z 1981 r. Karol Potrzobowski s. 31-36
Refleksje na temat ustawy - prawo o adwokaturze Karol Pędowski s. 37-40
W zakresie odpowiedzialności z art. 433 k.c. Adam Szpunar s. 40-50
O uprawnieniach repatriantów do ekwiwalentu za mienie nieruchome pozostawione za granicą Kazimierz Kałkowski s. 50-54
Odsetki za opóźnienie a odszkodowanie Filip Rosengarten s. 54-59
Znieść karę śmierci Alicja Grześkowiak s. 59-67
Kara śmierci w europejskich krajach socjalistycznych Jacek R. Kubiak s. 67-82
Poręczenie przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary : uwagi «de lege ferenda» Mikołaj Leonieni s. 82-90
Ustawodawstwo okresu powstania warszawskiego Kazimierz Ostrowski s. 90-102
Toga i pióro : rozmowa z adwokatem Alfredem Dreszerem Alfred Dreszer Halina Piekarska s. 102-106
renesans prawa cywilnego w warunkach reformy gospodarczej Krystyna Krzekotowska s. 106-109
XXX lat izby adwokackiej w Rzeszowie Mieczysław Cincio s. 109-114
Adwokat Wacław Bitner [wspomnienie pośmiertne] Joanna Lisowska s. 114-116
Adw. Kazimierz Radomyski (1906-1982) K. Askanas s. 117
"Pisma krytycznoliterackie", Włodzimierz Spasowicz, wybór, wstęp i komentarze - Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1981 : [recenzja] Juliusz Łeszczyński Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Spasowicz (aut. dzieła rec.) s. 118-120
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) LXII [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 120-121
Z prac Prezydium NRA s. 121-122
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1982 r., Rw 258 Krystyna Daszkiewicz s. 122-126
Prasa o adwokaturze S. M. s. 126-129
Kronika centralna : wizyty w Radzie Państwa s. 129
Kronika centralna : wizyta Prezydium NRA u Prokuratora Generalnego PRL A. Babula s. 130
Kronika centralna : wizyta adwokatów austriackich w Polsce A. Babula s. 130
Kronika centralna : nadanie odznaczeń państwowych adwokatom i pracownikom organów adwokatury s. 130-131
Kronika centralna : odznaczenia adwokatów odznaką "Adwokatura PRL" s. 131
Z życia izb adwokackich : izba łódzka Juliusz Łeszczyński s. 131-132
W sprawie własnej odpowiedzialności członków kolegiów adwokackich Erich Baier S. Jenger (tłum.) s. 132-136
Konkurs literacki Klubu Adwokatów Pisarzy s. 137
Sprostowanie "Palestry Literackiej" s. 138