Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1982, Tom 26, Numer 11-12(299-300)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała poszerzonego Zespołu Partyjnego przy NRA z dnia 1.X.1982 r. s. 1
Prawo o adwokaturze - rola i zadania podstawowych organizacji partyjnych : (zagajenie sekretarza Zespołu Partyjnego przy NRA na zebraniu w dniu 1.X.1982 r.) Wiesław Szczepiński s. 2-8
Zadania adwokatury u progu wejścia w życie prawa o adwokaturze Kazimierz Buchała s. 8-16
Sprawozdanie z zebrania Zespołu Partyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej S. R. s. 16-18
Refleksje w związku z prawem o adwokaturze Janina Kruszewska s. 19-28
Pierwsze refleksje Bronisław Koch s. 28-32
Kilka uwag o nowym prawie o adwokaturze Sławomir Dalka s. 32-35
Kłopot z adwokatami-emerytami Tadeusz Badowski Witold Białasik s. 35-36
Przy dziewięciu wstrzymujących się... Jerzy Szczęsny s. 36-47
Nowa ustawa - prawo spółdzielcze : (wstępne informacje i uwagi) Lesław Myczkowski s. 47-62
Uprawnienia w stosunku do małoletniego w rodzinie zastępczej Barbara Tracz-Pasternak s. 62-71
Materialnoprawne problemy sprawstwa przestępnego zanieczyszczenia środowiska Wojciech Radecki s. 71-82
Źródła błędów w opiniach pismoznawczych Tadeusz Widła s. 83-96
Ustawa karna skarbowa czeka na nowelizację Bronisław Koch s. 97-102
Obrona adwokatów paryskich w procesie marszałka Neya Jan Sajdak s. 102-107
Pomogę ci wygrać : rozmowa z adwokatem Mieczysławem Drozdowiczem Mieczysław Drozdowicz Halina Piekarska s. 107-113
"Kultura i prawo", Mieczysław Szerer, Warszawa 1981 : [recenzja] Juliusz Łeszczyński Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 113-119
"A droga ich wiodła przez Pawiak", Regina Domańska, [b.m.] 1981 : [recenzja] Karol Pędowski Regina Domańska (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) : (LXIII) [wybrał Roman Łyczywek] Roman Łyczywek s. 121-122
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej rady Adwokackiej w dniach 2 i 3 października 1982 r. Kazimierz Kaeppele s. 123-126
Uchwały Prezydium NRA s. 126
Z prac Prezydium NRA s. 127
Ergonomiczna analiza pracy adwokata Bronisław Kapitaniak s. 127-140
Prasa o adwokaturze S. M. s. 140-145
Kronika centralna : wizyta u Prezesa Państwowego Arbitrażu Gospodarczego s. 146
Kronika centralna : konferencja w Baden J. B. s. 146-147
Kronika centralna : zmiany w składzie osobowym Komitetu Redakcyjnego i Redakcji "Palestry" s. 147
Z życia izb adwokackich : izba łódzka Juliusz Łeszczyński s. 147
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 grudnia 1982 r. w sprawie wykładni art. 98 prawa o adwokaturze s. 148
Sprostowanie s. 148
Komunikat s. 148