Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1977, Tom 21, Numer 8-9(236-237)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z jubileuszowych dni s. 1-6
O przemówieniach adwokatów przed sądem cywilnym pierwszej instancji — inaczej Lucjan Ostrowski s. 7-11
Spis kosztów i jego wiążący charakter dla sądu procesowego Andrzej Zieliński s. 12-26
Koszty adwokackie w procesie cywilnym z udziałem jednostki gospodarki uspołecznionej Janusz Piotrowski s. 27-31
Problem motywów, pobudek i niskich pobudek w polskim prawie karnym : próba analizy zagadnienia Juliusz Leszczyński s. 31-46
Tryb wykonywania kontroli procesowej środków zapobiegawczych Filip Rosengarten s. 47-53
Przeglqd orzecznictwa Sqdu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : II półrocze 1976 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 54-79
Polskie Studium Prawa i Administracji w Krajowej (Craiova) (1944-1945) Jerzy Kubiatowski Ryszard Zabłotniak s. 80-84
Wspomnienie pośmiertne : Adwokat dr Tadeusz Rachwał Stanisław Królikowski s. 84-85
Silva rerum w muzeum adwokata Stanisława Bieleckiego z Rymanowa Mieczysław Cincio s. 85-86
"Zbiór zasad obrony społecznej", Tadeusz Grygier, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Zaniemojski Tadeusz Grygier (aut. dzieła rec.) s. 87-89
"Oskarżenie prywatne", Maria Lipczyńska, Warszawa 1977 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 89-92
"Zezwolenie dewizowe w polskim prawie dewizowym", Eugenia Fojcik-Mastalska, Wrocław 1975 : [recenzja] Bronisław Koch Eugenia Fojcik-Mastalska (aut. dzieła rec.) s. 92-95
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXVII R. Łyczywek s. 95-96
Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 25 i 26 czerwca 1977 r. Kazimierz Kaeppele s. 97-99
Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 30 września 1976 r. (V UZP 1 s. 100-102
Glosa do wyroku SN z dnia 14 września 1976 r. (VI KRN 211 Stefan Dałkowski s. 102-108
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w X z dnia 16 października 1976 r. (KD 3 Wacław Fijałkowski s. 108-109
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w X z dnia 20 grudnia 1975 r. (KD 2 Wacław Fijałkowski s. 110
Prasa o adwokaturze s. 111-113
Odznaczenie adwokatów z okazji Święta Lipcowego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski s. 114
Dekoracja adwokatów i pracowników organów adwokatury Krzyżem Zasługi z okazji Święta Odrodzenia Polski s. 114
Nadanie członkom adwokatury odznaki „Adwokatura PRL” za wzorową i długoletnią pracę zawodową i aktywną działalność w samorządzie adwokackim s. 115
Kurs unifikacyjny szkolenia aplikantów adwokackich Andrzej Braun s. 115-116
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 116-117
Izba poznańska Przemysław Wołosz s. 117-118
Izba rzeszowska M. Cincio s. 118-119
Izba szczecińska s. 119-120
Izba wałbrzyska Kazimierz Gilewicz s. 121
Etyka zawodowa adwokatów w Skandynawii na przykładzie Szwecji Renata Kranc-Trok s. 121-126
Komunikaty s. 127