Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1984, Tom 28, Numer 1(313)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U progu kadencji Maria Budzanowska Jerzy Szczęsny s. 1-9
Refleksje pozjazdowe Kazimierz Askanas Józef Malcen Jerzy Malinowski Eugeniusz Sindlewski s. 9-18
Czy integracja radców prawnych z adwokaturą? Janina Kruszewska s. 18-24
Zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego z poręczenia majątkowego w razie orzeczenia jego przepadku Feliks Zedler s. 24-34
Z rozważań nad nowym prawem drogowym Seweryn Jacek Bownik s. 34-39
Niektóre zmiany w polskim prawie karnym materialnym, wprowadzone w okresie od 18.XII.1982 r. do 28.VII.1983 r. : próba oceny Zofia Radzikowska s. 39-48
Adwokatura w projekcie "zbioru praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego z 1778 roku Andrzej Abramski Jerzy Konieczny s. 48-55
Wniosek prezydium NRA o wykładnię art. 61 dekretu z dnia 12.XII.1981 r. o stanie wojennym s. 56-59
Sympozjum naukowe pod nazwą "Wiktymologia penalna w służbie wymiaru sprawiedliwości" Juliusz Leszczyński s. 59-63
"Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego Nr 1 z 1981 r.", [b.a.] Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Rościszewski s. 63-70
"Ugołowno-processualnaja diejatielnost’ zaszczitnika", J.I. Stiecowskij, Moskwa 1982 : [recenzja] Ryszard A. Stefański J.I. Stiecowskij (aut. dzieła rec.) s. 70-74
Z prac Prezydium NRA s. 74-77
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury s. 78
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Andrzej Świątkowski s. 78-82
Prasa o adwokaturze s. 83-91
Kronika Krzysztof Krok Maksymilian Maciejewski Krzysztof Piesiewicz s. 91-102