Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1977, Tom 21, Numer 10(238)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielka rocznica s. 1-3
[Na temat przebiegu] Edmund Mazur s. 3-5
[Dziś z perspektywy 60 lat] Stanisław Rzeczycki s. 5-6
O statystycznych rozmiarach uniewinnień Jacek R. F. s. 7-24
Z rozważań nad pojęciem „właściwości i warunków osobistych" w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r. Włodzimierz Kubala s. 25-37
Niektóre aspekty prawno-społeczne homoseksualizmu Tadeusz Gorgol s. 37-48
W kwestii wymiaru i poboru opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn Andrzej Warfołomiejew s. 48-58
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 58-59
Stanowisko adwokatury w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego s. 59-62
Przyczynek do rozważań nad nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzeniem sgdowej kontroli legalności decyzji administracyjnych Kazimierz Kałkowski s. 62-66
Nil desperandum Zygmunt Albrecht s. 66-70
Dystans i perspektywa Henryk Nowogródzki s. 70-73
"Prawo rzeczowe", Jerzy Ignatowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Czerwiakowski Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 73-76
"Przestępstwa dokonane przez zaniechanie — Zagadnienia podstawowe", Leszek Kubicki, Warszawa 1975 : [recenzja] Władysław Sieracki Leszek Kubicki (aut. dzieła rec.) s. 76-83
"Psychopatie", Antoni Kępiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Antoni Kępiński Juliusz Leszczyński s. 83-85
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXXVIII R. Łyczywek s. 85-86
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 87-88
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1976 r. (V UZP 1 Janusz Piotrowski s. 89-90
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1977 r. (III CRN 337 Jan Ciszewski s. 91-95
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w X z dnia 15 czerwca 1974 r. (KD 5 Wacław Fijałkowski s. 95-96
Prasa o adwokaturze s. 96-99
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 99-100
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 100-101
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 101-102
Komunikaty s. 103