Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1977, Tom 21, Numer 12(240)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od pomorskiej adwokatury Komitet Redakcyjny regionalnego numeru „Palestry” s. 1-2
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokaci pomorscy w walce o polskość (na przełomie XIX i XX w.) i ich udział w budowie państwowości polskiej Jan Cieluch s. 3-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawo chełmińskie oraz jego rola w dziejach polskiej jurysdykcji i myśli prawniczej : na siedemsetpięćdziesięcioiecie przywileju chełmińskiego Zbigniew Zdrójkowski s. 15-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Położenie prawne cudzoziemca w PRL z punktu widzenia niektórych przepisów prawa administracyjnego Roman Dąbrowski s. 23-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja prawna cudzoziemca w polskim prawie karnym Marian Filar s. 37-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reglamentacja dewizowa obowiqzujqca cudzoziemców na terenie Polski Bronisław Koch s. 53-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ochrona cywilnoprawna przeciwko niedozwolonym oddziaływaniom na nieruchomości sąsiednie (art. 144 k.c.) Wacław Kocon s. 68-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zawieszenia postępowania karnego na spoczywanie biegu przedawnienia Wiesław Banasiak s. 81-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z rozważań nad pojęciem wypadku drogowego Stanisław Nuszel s. 91-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adwokaci w małych miastach (minizwiad) Dariusz Głowacki s. 95-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z pamiętnika obrońcy Helena Falewicz-Sztukowska s. 99-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
O jednej ze spraw sądowych w okresie hitlerowskiej okupacji Tadeusz Piziewicz s. 101-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa", Maciej Tarnawski, Warszawa 1976 : [recenzja] Bogusław Sygit Maciej Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 102-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prasa o adwokaturze s. 106-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikaty s. 108
  Zacytuj
 • Udostępnij