Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1978, Tom 22, Numer 1(241)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co nam przyniesie nowy rok Zygmunt Skoczek s. 1-5
Ważne powody jako przesłanka zniesienia wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny Aleksander Oleszko s. 6-19
Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i wznowienie postępowania w sprawach z ubezpieczenia społecznego Krzysztof Kolasiński s. 20-32
[Naczelna Rada Adwokacka zawiadamia o zmianie adresu biura] s. 32
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1977 roku) Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 33-65
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 65-69
Regionalne sympozjum dla aplikantów Polski południowej Mieczysław Cincio s. 69-71
Ogólnopolskie spotkanie młodych adwokatów Stanisław Kuchta s. 71-73
"Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym", Kazimierz Korzan, Warszawa 1977 : [recenzja] Mieczysław Sawczuk Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 73-77
"Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego", Wiesław Chrzanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Lesław Myczkowski Wiesław Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 73-82
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XL Roman Łyczywek s. 82-83
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej Kazimierz Kaeppele s. 84-88
Uchwały Prezydium NRA s. 88
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 16 czerwca 1977 r. VII KZP 11 Włodzimierz Kubala s. 89-92
Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w X z dnia 10 lipca 1976 r. (KD 5 T. Sarnowski s. 92-93
Prasa o adwokaturze s. 94-95
Kronika centralna s. 95
Izba białostocka K. Surowiński s. 95-96
Izba lubelska Andrzej Zamorowski s. 96-98
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 98-99
Izba opolska Marian Rogozik s. 99-101
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 101-102
Izba wałbrzyska Jerzy Bronisz s. 102-103
Izba warszawska Aleksander Dubrowski Andrzej Konopka Jerzy Mielczarek s. 103-107
Izba wrocławska Z. K. s. 107-108