Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1978, Tom 22, Numer 3(243)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o ustawie z 27 października 1978 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin Józef Paliwoda s. 1-9
Odpowiedzialność komornika sądowego za szkodę wyrzadzoną przy wykonywaniu powierzonej mu czynności : na tle orzecznictwa SN Zdzisław Świeboda s. 9-18
Ochrona lasów w prawie karnym Wojciech Radecki s. 18-31
Pytania i odpowiedzi prawne Kazimierz Kałkowski s. 31-33
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 33-37
Palestra staropolska Karol Pędowski s. 37-39
80 lat Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i udział lubelskiej adwokatury w jego rozwoju Aleksander Czapski s. 39-43
"Postępowanie o zniesienie współwłasności", Marek Sychowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Aleksander Oleszko Marek Sychowicz (aut. dzieła rec.) s. 43-47
"Zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia w ujęciu polskiego prawa karnego", Eugeniusz Kunze, Warszawa 1977 : [recenzja] Włodzimierz Kubala Eugeniusz Kunze (aut. dzieła rec.) s. 47-50
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLII Roman Łyczywek s. 51-52
Uchwały Prezydium NRA s. 52-53
Z prac Prezydium NRA s. 53-54
Seminarium retoryczne dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie Henryk Nowogródzki s. 54-56
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1976 r. (I CZ 39 s. 56-58
Pierwsza glosa do wymienionego wyżej postanowienia SN Edmund Mazur s. 58-63
Druga glosa do tego samego postanowienia SN Krzysztof Knoppek s. 63-66
Prasa o adwokaturze s. 66-71
Kronika centralna s. 71
Studium Prawnych Zagadnień Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego s. 71-73
Izba białostocka Jerzy Korsak s. 73-75
Izba gdańska Tadeusz Iżycki s. 75-76
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 76
Izba radomska Tadeusz Badowski s. 76-77
Izba szczecińska J. Zaniemojski s. 77-78
Izba warszawska Henryk Pieliński s. 78-79
Organizacja obsługi prawnej w większych firmach za granicą William Beyer s. 80-86
Komunikaty s. 86-87