Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1978, Tom 22, Numer 4(244)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Granice prawa oskarżonego do obrony Maria Lipczyńska Ryszard Ponikowski s. 1-14
Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia Mirosław Surkont s. 15-23
Czynności proceduralne i dyrektywy decydujące o przeprowadzeniu drogi koniecznej Anastazy Kuźniar s. 24-32
Wynagrodzenie szkody doznanej przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej w związku ze służbą Mieczysław Goettel s. 33-45
O zmianach w przepisach o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 46-50
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 50-52
Adw. Stanisław Szonert (1903-1978) Edward Muszalski s. 52-54
Wspomnienie pośmiertne: Adwokat Andrzej Płoski Włodzimierz Sadowski s. 54-57
Konferencja Prezesów Europejskich Organizacji Adwokackich — Wiedeń 1978 Zbigniew Womaczka s. 57-59
Sądy rodzinne — kompetencje, zadania, organizacja J. R. s. 59-62
"Agresywni przestępcy", Marek Kosewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marek Kosewski (aut. dzieła rec.) s. 62-64
Powołanie adw. dra Zdzisława Czeszejki-Sochackiego do składu osobowego Komitetu Nauk Prawnych PAN s. 64
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLIII Roman Łyczywek s. 65-66
Z prac Prezydium NRA s. 67-68
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1976 r. III CRN 128 Karol Potrzobowski s. 68-74
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8.YI.1977 r. III CRN 294 Jan Ciszewski s. 74-80
Prasa o adwokaturze s. m. s. 80-83
Wizyta prof. dra Manfreda Lachsa w Studium prawnych zagadnień międzynarodowego obrotu gospodarczego W. B. s. 84
Izba białostocka Jerzy Korsak K. Surowiński s. 84
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 86-87
Izba lubelska Ferdynand Rymarz s. 88
Izba opolska Marian Rogozik s. 88-89
Izba szczecińska J. Z. s. 89-90
Izba wałbrzyska Bogusław Biernat s. 90-91
Komunikaty s. 92