Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Palestra
1995, Tom 39, Numer 1-2(445-446)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdolność sądowa i oznaczenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Jerzy Naworski s. 6-20
Zapłata kartą płatniczą : część 3 Weronika Pelc s. 21-44
Wybrane problemy prawne zasad, formy i zakresu odszkodowania przy wywłaszczaniu praw rzeczowych Marian Wolanin s. 45-57
Cenna książka o niewłaściwym tytule Zygmunt Ziembiński s. 58-61
Rozłożenie ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie Grażyna Artymiak s. 62-68
Kilka uwag dotyczących odszkodowania jako środka karnego w projekcie kodeksu karnego Maria Szewczyk s. 69-77
O odpłatności za obrony z urzędu : kilka uwag dodatkowych Stanisław Zabłocki s. 78-84
Obowiązywanie prawa wspólnotowego Eugeniusz Piontek s. 85-93
Niektóre problemy deontologiczne w psychologii sądowej Józef K. Gierowski s. 94-100
O ochronie obrotu gospodarczego Lech Gardocki s. 101-104
O pieniądze, czy o coś więcej? Kilka pytań w sprawie badań krwi na zawartość alkoholu Stanisław Mikke s. 105-107
"Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej", Mariusz Kulicki, Toruń 1994 : [recenzja] Mirosław Owoc Mariusz Kulicki (aut. dzieła rec.) s. 108-113
"Raz-dwa" Marian Filar s. 114-115
W sprawie "0,2" Jan Markiewicz s. 116-118
Kobiety w życiu Stefana Starzyńskiego Marian Marek Drozdowski s. 119-125
Brulion Władysław Terlecki s. 126-127
Uświęcone niestawiennictwo Stanisław Mikke s. 128-129
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski Elżbieta Zglejc s. 130-132
Czy prawo rzymskie przestało istnieć? [12] Witold Wołodkiewicz s. 133-135
Prawnicy jako elita Maria Szyszkowska s. 136-137
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 20) Marek Antoni Nowicki s. 138-141
Niemiecka Fundacja do Spraw Międzynarodowej Współpracy Prawniczej Stanisław Przyjemski s. 142-145
Wojenne Monitory i Dzienniki Ustaw 1940-1942 r. Wiktor E. Łyszczak s. 146-152
Jadwiga Kocanowa (1910-1943) : wspomnienia siostry Maria Turlejska s. 153-156
Rok 1931 s. 157-171
"Z Kijowa na Piccadilly", Stanisław Sławomir Nicieja, Opole 1994 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Stanisław Sławomir Nicieja (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (Poszukiwanie optymalnych rozwiązań) : (materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego zorganizowanego w dniach 27-30 czerwca 1994 r. w Zakopanem)", pod red. Kazimierza Korzana, Sopot 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim procesie karnym", Edward Skrętowicz, Lublin 1994 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem", Feliks Prusak, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Zieliński Feliks Prusak (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Eutanazja - śmierć z wyboru?", Ryszard Fenigsen, Poznań 1994 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Ryszard Fenigsen (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Spotkanie Europejskiej Komisji Praw Człowieka z przedstawicielami Krajowych Rad Adwokackich Marek Mazurkiewicz s. 189-192
"Spotkania z prawami człowieka" : konferencja Kraków, 4-6 listopada 1994 r. Zbigniew Cichoń s. 193-194
Trzy wywiady St. M. s. 195-200
Od prawa do lewa Agnieszka Metelska s. 201-203
Przegląd czasopism prawniczych Paweł Panek s. 204-208
Nowe książki Paweł Panek s. 209-215
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r. III CZP 108 Lucjan Ostrowski s. 216-218
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1994 r. I PZP 21 Zdzisław Krzemiński s. 219-222
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r. I KZP 39 Andrzej R. Światłowski s. 223-228
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1993 r. WZ 141 Stanisław Zabłocki s. 229-233
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r. III KRN 238 Andrzej Seremet s. 234-238
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 1993 r. II Akr 268 Józef Wójcikiewicz s. 239-242
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Andrzej Bąkowski s. 248-252
Kronika adwokatury : z prac Prezydium NRA s. 252
Kronika adwokatury : varia Stanisław Śniechórski s. 252-254
Szpalty pamięci : adwokat Zbigniew Jędrzejewski 1923-1994 Andrzej Bąkowski s. 255-256
Szpalty pamięci : adwokat Aleksander Czapski 1905-1994 Józef Marczuk s. 257-259
Listy do Redakcji Franciszek Sadurski s. 260-261
Komunikaty s. 262-264
Sprostowanie s. 264