Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1984, Tom 28, Numer 3-4(315-316)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 grudnia 1983 r. w sprawie kierunków działania organów samorządu adwokackiego s. 1-8
Immunitet adwokacki w prawie o adwokaturze z 1982 roku Teresa Gardocka s. 9-13
Nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim Władysław Sutkowski s. 14-17
Pozjazdowe refleksje Jerzy Chmura s. 17-19
W sprawie badań nad powszechną historią adwokatury Roman Łyczywek s. 19-21
Palestra Komisji Edukacji Narodowej Jacek Sobczak s. 21-25
Przynależność praw niezbywalnych do majątków małżonków Andrzej Dyoniak s. 26-30
Zmiany w przepisach regulujących obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne Janusz Ławrynowicz s. 30-34
Przestępstwa przeciwko wyborom Henryk Popławski s. 34-47
Zagadnienie odpowiedzialności w prawie prasowym Genowefa Rejman s. 47-52
W odpowiedzi A. Kaftalowi Andrzej Wąsek s. 53-59
Czy finał sporu o wykładnię art. 66 pkt. 4 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - prawo o adwokaturze? A. M. s. 60-63
Notatki Jerzy Szczęsny s. 64-68
Wspomnienia pośmiertne Mieczysław Cincio s. 69-71
"Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karnym", Zofia Świdwa-Łagiewska, Wrocław 1983 : [recenzja] Alfred Kaftal Zofia Świdwa-Łagiewska (aut. dzieła rec.) s. 72-78
"Samobójstwo — przypadek czy konieczność", Brunon Hołyst, Warszawa 1983 : [recenzja] Jacek M. Trawczyński Brunon Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 79-80
"Elementy obce etnicznie w Trzeciej Rzeszy", Diemut Majer, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Kazimierz Askanas Diemut Majer s. 80-82
Naczelna Rada Adwokacka s. 82-87
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury S. R. s. 87-88
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Edward Skrętowicz s. 88-96
Prasa o adwokaturze s. 96-112
Adwokatura za granicą Tomasz Wardyński s. 112-114
Adwokatura za granicą Tomasz Wardyński s. 112-114
Kronika s. 115-133
Listy do redakcji Tomasz Kędzierski s. 133-134
Komunikat o konkursie "Palestry" na wspomnienie adwokatów Zygmunt Skoczek s. 135
Komunikat s. 136