Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1984, Tom 28, Numer 5-6(317-318)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nota redakcyjna do artykułu sędziego Zdzisław Świebody s. 1-2
Cywilnoprocesowa problematyka w sprawach przekazanych sądom na mocy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i ustawy o samorządzie załogi Zdzisław Świeboda s. 3-14
Naruszenie obowiązku sumienności i staranności w pracy jako przesłanka odpowiedzialności materialnej pracownika Jerzy Wratny s. 15-26
Wybrane zagadnienia związane z zamianami mieszkań Roman Daniec s. 26-33
Zniesienie kary śmierci w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka Jerzy Zajadło s. 33-44
Spóźnione doręczenie oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia Kazimierz Ostrowski s. 45-49
Czy we wszystkich kolegiach jest aż tak źle? Zygmunt Gardy s. 50-52
Sylwetki wybitnych adwokatów Zdzisław Krzemiński s. 52-57
Obrona a odwaga zawodowa adwokatów Karol Pędowski s. 57-62
Czy nowelizacja art. 388 § 1 zd. pierwsze K.P.C. jest potrzebna? : uwagi na gruncie praktyki Juliusz Leszczyński s. 62-64
XII Skilex 1984 Andrzej Rozmarynowicz s. 64-66
Wspomnienia pośmiertne Edward Muszalski s. 66-71
"Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym", Edward Warzocha, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Dalka Edward Warzocha (aut. dzieła rec.) s. 71-75
"Imprisonment and the Criminal Justice System in the Federal Republic of Germany", Johannes B. Feest, Brema 1982 : [recenzja] Roman Rojek Johannes B. Feest (aut. dzieła rec.) s. 75-79
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) s. 79-80
Naczelna Rada Adwokacka s. 80-87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Alfred Kaftal s. 88-102
Prasa o adwokaturze s. 102-118
Kronika Zbigniew Dyka Stefan Kosiński s. 119-136
Listy do redakcji Janusz Nowacki s. 137
Komunikaty s. 138