Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Palestra
1997, Tom 41, Numer 5-6(473-474)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reportaż w Prawie autorskim Mieczysław Szaciński s. 6-10
Wybrane kwestie prawnopodatkowe Andrzej Warfołomiejew s. 11-14
Za i przeciw legalizacji eutanazji Witold Szkotnicki s. 15-19
Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art. 7 u.k.s. Janusz Raglewski s. 20-28
Adwokat i inne zawody prawnicze w opinii studentów prawa : (wyniki ankiety "Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej") Monika Dziurnikowska s. 29-34
Uniwersytecka poradnia prawna : nowe perspektywy w edukacji prawniczej Jerzy Czajkowski Filip Wejman s. 35-44
Trzeci przykład skorzystania z prawa rzymskiego we współczesnej praktyce prawnej Lucjan Ostrowski s. 45-46
"Lepiej mężnemu: śpij, mężny", Charków 1996 r. Stanisław Mikke s. 47-89
Rehabilitacyjno-resoejalizacyjne znaczenie sieci społecznej dla sprawców przestępstw Józef K. Gierowski Janusz Heitzman s. 90-100
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 101
Droga z Poznania Marian Filar s. 102-103
Komisarze bratania Stanisław Mikke s. 104-106
Swobodny jeździec Maciej Łuczak s. 107-110
Różnorodność teorii prawnonaturalnych Maria Szyszkowska s. 111-112
Mazurek Dąbrowskiego i jego twórca Marian Marek Drozdowski s. 113-118
Proces Romualda Traugutta Ewa Stawicka s. 119-133
Stanisław Patek : adwokat, polityk, dyplomata Magdalena Serwatka Piotr Serwatka s. 134-138
Rok 1939 : cz. 4 s. 139-153
Brulion Władysław Terlecki s. 154-155
Zarys zagadnień amerykańskiego prawa deliktów Roman A. Tokarczyk s. 156-165
Konferencja prawników i ekonomistów poświęcona nowej regulacji prawnej o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Mirosław Woroniecki s. 166-169
Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Juliusz Leszczyński s. 170-171
"Godne życie - godna śmierć", Christiaan Barnard, Warszawa 1996 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Christiaan Barnard (aut. dzieła rec.) s. 172-180
"AIDS i prawo karne", Andrzej J. Szwarc, Poznań 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej J. Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 181-191
"Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, z komentarzem", Zygmunt Truszkiewicz, Kraków 1996 : [recenzja] Elżbieta Kremer Zygmunt Truszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 192-198
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 199-203
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 204-209
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 210-214
Ze studenckiej giełdy A. B.-S. s. 215-216
Kasacje w postępowaniu cywilnym : (wzory) s. 217-231
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 232-237
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 238-241
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 242-246
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 247-254
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30 września 1996 r. III CZP 85 Rafał Kasprzyk s. 255-266
Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z 11 września 1996 r. oraz z 30 września 1996 r. II KZ 45/96, V KZ 47 Tomasz Grzegorczyk s. 267-270
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1996 r. I KZP 5 Piotr Kardas s. 271-283
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu z 25 listopada 1994 r. SA/P 1952 Juliusz Petraniuk s. 284-290
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 18 października 1995 r. I ACr 539 Jerzy P. Naworski s. 291-297
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 16 lutego 1995 r. II AKr 190 Jacek Satko s. 298-302
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty A. O.-M. s. 303-304
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 304-305
Kronika adwokatury : z życia izb Andrzej Kozielski s. 305-306
Varia Marek A. Nowicki s. 307
Komunikat s. 308