Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Palestra
1997, Tom 41, Numer 7-8(475-476)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrok wstępny a kasacja Andrzej Zieliński s. 5-8
Kasacja w orzecznictwie Izby Administracyjnej» Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Katarzyna Wróblewska s. 9-16
Właściwość (natura) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów Marek Szczygieł s. 17-23
Indos własnościowy pełny jako podstawowy rodzaj indosu wekslowego Piotr Nazarewicz s. 24-36
Przestępstwo "prania brudnych pieniędzy" Jacek T. Stefański s. 37-52
Postawy prawne i poglądy polityczne studentów Wydziału Prawa i Administracji UW Luiza Klimkiewicz Marcin Rogala s. 53-62
Błędna rezygnacja z roszczenia Andrzej Cubała s. 63-65
Pytania i odpowiedzi prawne Andrzej Marcinkowski s. 66
Szczęściarz Hammurabi Marian Filar s. 67-69
Tancerze Stanisław Mikke s. 70-72
Brulion Władysław Terlecki s. 73-74
Wartość słowa Maria Szyszkowska s. 75-76
Artykuł 4268 Maciej Łuczak s. 77-80
Proces Philippe'a Petaina Ewa Stawicka s. 81-93
Rok 1939 : cz. 5 s. 94-110
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa : (edycja 26) Marek Antoni Nowicki s. 111-115
Wpływ skargi w interesie publicznym na rewolucję sądowniczą w Indiach Ajay Verma s. 116-127
Sprawozdanie z 25-tej Europejskiej Konferencji Prezydentów - Wiedeńskich Adwokackich Rozmów 1997 Marian Anczyk s. 128-136
"Rozwód - teksty, orzecznictwo, komentarz, literatura", Zdzisław Krzemiński, Kraków 1997 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich", Zbigniew Kmieciak, [Warszawa] 1997 : [recenzja] Aleksandra Wiktorowska Zbigniew Kmieciak (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Strasbourg bliżej. Skargi indywidualne do Europejskiej Komisji Praw Człowieka", Andrzej Redelbach, Poznań 1996 : [recenzja] Katarzyna Bagan-Kurluta Andrzej Redelbach (aut. dzieła rec.) s. 142-145
Od prawa do lewa Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 146-150
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 151-155
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 156-161
Ze studenckiej giełdy M. D. s. 162-165
Kasacja w postępowaniu cywilnym (wzory) s. 166-167
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 178-184
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 185-193
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 194-201
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 października 1996 II KZ 78 Tomasz Grzegorczyk s. 202-206
Glosa do postanowienia Kolegium Kompetencyjnego przy Sądzie Najwyższym z 4 października 1996 r. III KKO/1 Zbigniew W. Baran s. 207-210
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995 r. I ACr 78 Przemysław Drapała s. 211-215
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 23 kwietnia 1996 r. II Ka 46 Jacek Satko s. 216-219
Kronika adwokatury : posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej W. Konopka s. 220-221
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Marek Antoni Nowicki s. 221-223
Kronika adwokatury : Ośrodek Badawczy Adwokatury Stanisław Rymar s. 224-225
Kronika adwokatury : z życia izb Andrzej Kozielski Mikołaj Zdasiuk s. 225-226
Informacja z konferencji "Przeglądu Podatkowego" zorganizowanej 3 czerwca 1997 roku nt. "Doradca podatkowy - status nowego zawodu" s. 227-228
Komunikat s. 229