Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Palestra
1978, Tom 22, Numer 9(249)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzekucja należności pieniężnych jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych od jednostek gospodarki uspołecznionej T. L. Michałowski T. Mierzejewski s. 1-8
Dochodzenie roszczeń regresowych przez zakład ubezpieczeń : zagadnienia wybrane Wojciech Marek s. 9-26
Umowa dzierżawy a prawa majątkowe małżonków Cecylia Stempka s. 26-38
Zaskarżalność uzasadnienia wyroku karnego Wacław Mendys s. 38-42
Funkcje konsularne w zakresie obrotu prawnego z zagranicą Julian Sutor s. 42-49
Pytania i odpowiedzi prawne W. Ramus s. 50-53
O właściwe stosowanie art. 204 k.k. Zbigniew Szwarnowiecki s. 53-56
Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i wznowienie postępowania w sprawach z ubezpieczenia społecznego dotyczących wypadków przy pracy Marian Jakubowski s. 56-58
Kilka uwag o pozbawieniu wolności Jerzy Lewiński s. 58-61
Od redakcji s. 62
Obserwacje z praktyki Mirosław Filipowicz s. 62-63
Istotna pomoc adwokata Roman Kawa s. 64
Obrońca w oczach sędziego Jan Korczyński s. 64-69
Profesor dr Edmund Wengerek (1913—1978) Jerzy Jodłowski s. 69-72
Adwokat Adam Jeżewski (1905—1978) Andrzej Marcinkowski s. 73-74
Przemówienie prof. dra. adw. Alfreda Ohanowicza na Zgromadzeniu Delegatów Izby poznańskiej w dniu 6 maja 1978 r. s. 75-76
Obrona pracy doktorskiej adwokata Piotra Blajera Mieczysław Cincio s. 76-78
"Organizacja obsługi prawnej organów państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej" Edmund Wengerek, Warszawa 1978 : [recenzja] Stefan Mizera Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 78-80
„Priedwaritielnaje rassledowanije w ugołownom processie Polskoj Narodnoj Riespubliki”, red. M. Cieślak, J. O. Motowiłowkier, Wołgograd 1976 : [recenzja] Zbigniew Gostyński M. Cieślak (aut. dzieła rec.) J. O. Motowiłowkier (aut. dzieła rec.) s. 80-87
"Etika profiessionalnoj zaszczity po ugołownym diełam", Aleksander Dmitriewicz Bojkow, Moskwa 1978 : [recenzja] Czesław Bielicki Aleksander Dmitriewicz Bojkow (aut. dzieła rec.) s. 87-91
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XLVII R. Łyczywek s. 91-92
Z prac Prezydium NRA s. 92-96
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1978 r. (II CZ 120 Andrzej Zieliński s. 97-98
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11.III.1977 r. (III CZP 7 Sławomir Dalka s. 99-105
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1977 r. I KR 5 Stanisław Zimoch s. 105-109
Postanowienie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 8 lipca 1977 r. (WKD 20 W. Sutkowski s. 109-110
Prasa o adwokaturze s. 110-114
Nadanie członkom adwokatury odznaki „Adwokatura PRL” za wzorową i długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz za aktywną działalność w samorządzie adwokackim s. 114
Nadanie adwokatom odznaczeń państwowych z okazji Święta Odrodzenia Polski s. 115
Odznaczenie adwokatów Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski s. 115-116
Wizyta zagranicznej grupy prawników polskiego pochodzenia w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 116
Izba katowicka Tadeusz Węgrzynowski s. 117
Izba koszalińska Czesław Bielicki s. 117-119
Izba rzeszowska M. Cincio s. 120-121
Izba warszawska Andrzej Konopka s. 121-122
[Czesław Podolski : w dniu 19 czerwca br. zmarł] Zdzisław Krzemiński s. 122-123
„Historia adwokatury austriackiej" Zdzisław Krzemiński s. 124-126
Komunikaty s. 127-128