Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1978, Tom 22, Numer 10(250)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład adwokatury piotrkowskiej w dzieło uczczenia jubileuszu utworzenia Trybunału Koronnego Maria Budzanowska Sławomir Niemierko Jan Woronieckl s. 1-2
List wojewody piotrkowskiego Leszek Wysłocki s. 2-3
Trybunał Koronny (1578— 1794) Henryk Rutkowski s. 4-18
O Trybunale Koronnym i palestrze trybunalskiej Adam Lityński s. 18-27
Trybunalska palestra i jej oratorstwo Wacław Zarzycki s. 28-37
Kajetan Koźmian - dependent trybunalski i jego spojrzenie na adwokaturę końca XVIII wieku Ferdynand Rymarz s. 38-45
Myśli z sali sejmowej i sądowej Maria Budzanowska s. 45-49
Wspomnienia osobiste o prawnikach piotrkowskich Miron Kołakowski s. 49-56
Mord polityczny w Piotrkowie Jan Woronieckl s. 56-59
Niektórzy znamienici synowie Ziemi Piotrkowskiej s. 59-63
Informacja [Redakcja „Palestry" uprzejmie informuje] s. 63
Udział adwokatów w postępowaniu administracyjnym na terenie województwa piotrkowskiego Lech Brodniewicz Sławomir Niemierko s. 64-65
Z problematyki prawnej sprzedaży przez Państwo domów i lokali mieszkalnych w miastach Stefan Mizera s. 65-84
Warunki ujawnienia na rozprawie wyjaśnień oskarżonego złożonych w postępowaniu przygotowawczym Kazimierz Ostrowski s. 85-98
Rewizje obrońców w sprawach karnych Włodzimierz Kubala s. 99-108
Refleksje na temat psychologicznych barier ochrony środowiska Janusz Różycki s. 109-114
Pytania i odpowiedzi prawne Mieczysław Sikorski s. 114-115
Opłata od potwierdzenia złożenia pisma procesowego J. W. s. 115-116
Zaświadczenia urzędów gmin J. W. s. 116
Nowy rodzaj spraw J. W. s. 117-118
Na marginiesie pracy „Sztuka wymowy sądowej" Miron Kołakowski s. 118-122
Prasa o adwokaturze s. 122-125
Kronika obchodów 400-lecia ustanowienia Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim s. 125-128