Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1984, Tom 28, Numer 9(321)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmarł Dziekan Bohdan Suligowski Z. Krzemiński s. 1-4
Odpowiedzialność odszkodowawcza za decyzje administracyjne według kodeksu postępowania administracyjnego Józef Kremis s. 4-21
Zniesienie współwłasności i podział wspólnot gruntowych w postępowaniu scaleniowym Jan Szachułowicz s. 21-29
Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych Michał Niedośpiał s. 29-37
O dopuszczalności opiniowania testamentów holograficznych bez materiału porównawczego : zagadnienia metodologiczne Antoni Feluś s. 37-49
Przypadkowość w prawie karnym Igor Andrejew s. 49-54
Między nami Henryk Nowogródzki s. 55-58
Wspomnienia pośmiertne Jan Chmielnikowski Józef Łukasiewicz s. 58-61
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) R. Łyczywek s. 62
Naczelna Rada Adwokacka s. 63-64
Prasa o adwokaturze s. 65-67
Kronika Zbigniew Dyka s. 68-72